Offentliggjort: 2021-01-06 14:13:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Selskabsmeddelelse nr. 2, 2021 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit aktieselskab

I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs rentetilpasningslån pr. 1. april 2021 gennemføres en elektronisk auktion i februar 2021.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionen                          Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.

                                          Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsperiode                9. og 10. februar 2021.

Beløb                                 De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes offentliggjort 4. februar 2021.

Valør                                  6. april 2021.

Deltagere                           Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.

 
Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea, Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Auktion-over-obligationer-i-Nordea-Kredit-Realkreditaktieselskab.pdf