Offentliggjort: 2020-12-23 14:29:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Selskabsmeddelelse nr. 120, 2020 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2021

Med virkning fra 1. januar 2021 ændres kuponrenten på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021.

Obligationer uden renteloft, CITA6, ISIN-koder:
DK0002044395, udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       -0,16% p.a.
DK0002041458, udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       -0,04% p.a.

Obligationer uden renteloft, CIBOR6, ISIN-koder:
DK0002038587, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       -0,23% p.a.
DK0002041532, udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       -0,18% p.a.
DK0002046689, udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       -0,18% p.a.
DK0002044478, udløb 2023, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       -0,22% p.a.

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF, ISIN-kode:
DK0002026731, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       0,3407% p.a.

Obligation med renteloft på 5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002026814, udløb 2021, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       0,3407% p.a.

Obligationer med renteloft på 3,5% p.a., CF OA, ISIN-kode:
DK0002032705, udløb 2025, ny rente pr. 1. januar 2021:                                       0,2907% p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

20210101.DK.pdf