Offentliggjort: 2020-12-22 13:55:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Selskabsmeddelelse nr. 118, 2020 – EURIBOR3 - Fastsættelse af kuponrenter gældende fra 1. januar 2021

Med virkning fra 1. januar 2021 ændres kuponrenterne på nedennævnte variabelt forrentede obligationer. Renten er gældende for perioden 1. januar 2021 – 31. marts 2021.

Obligationer uden renteloft, EURIBOR3:

ISIN-kode
DK0002043231, udløb 2022, ny rente pr. 1. januar 2021:                        -0,28 % p.a.

ISIN-kode
DK0002048974, udløb 2024, ny rente pr. 1. januar 2021:                        -0,31 % p.a.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

 

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Euribor3-fastsættelse-af-kuponrente-gældende-fra-1-januar-2021.pdf