Julkaistu: 2020-10-30 08:30:00 CET
Nasdaq Nordic
Sijoittajauutiset

Nasdaq muuttaa painorajoitetun OMX Helsinki -yleisindeksin laskentatapaa

OMX Helsinki Cap -yleisindeksin uusi laskentatapa tulee voimaan 1.12.2020.

Helsinki 30.10.2020 — Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ilmoittaa painorajoitetun OMX Helsinki -yleisindeksin (Nasdaq Helsinki: OMXHCAP) laskentavan muutoksesta, joka tulee voimaan markkinoiden avautuessa tiistaina 1.12.2020. Tällä hetkellä OMX Helsinki Cap -indeksin, joka tunnetaan myös nimellä painorajoitettu osakeindeksi tai portfolioindeksi, yhden yhtiön enimmäispaino on 10 prosenttia indeksin kokonaismarkkina-arvosta. Joulukuun 1. päivästä lähtien painorajoitusta muutetaan niin, että yhden yhtiön enimmäispaino on 7 prosenttia indeksin kokonaismarkkina-arvosta.

Painorajoitetun OMX Helsinki -yleisindeksin laskentatapaa muutetaan, jotta indeksiä voidaan käyttää paremmin verrokkina eurooppalaisia sijoitusrahastoja (UCITS) koskevien sääntöjen mukaisesti. Muutoksella myös yhdenmukaistetaan OMX Helsinki Cap -indeksin sääntöjä OMX Stockholm Cap ja OMX Copenhagen Cap -indeksisääntöjen kanssa. Indeksin tasapainostus tehdään UCITS-sääntöjen mukaisesti neljännesvuosittain joulukuussa, maaliskuussa, kesäkuussa ja syyskuussa. Jokaisen neljännesvuosittaisen tasapainotuksen yhteydessä yhtiön painon ollessa yli 7 prosenttia, se painorajoitetaan indeksissä 7 prosenttiin. Lisäksi kaikkien niiden yhtiöiden, joiden indeksipaino on 4,5 prosentista 7 prosenttiin, yhteenlaskettu indeksipaino saa olla enintään 36 prosenttia. Neljännesvuosittaisten tarkastelujaksojen välissä yksittäisen yhtiön indeksipaino saa nousta korkeintaan 10 prosenttiin ja yhteenlasketussa indeksipainossa maksimissaan 40 prosenttiin niille osakkeille, joiden paino on yli 5 prosenttia. Jos rajat saavutetaan neljännesvuosittaisten tarkasteluaikojen välissä, neljännesvuoden sisäiset painorajoitukset astuvat voimaan.     

“Painorajoitetun OMX Helsinki Cap -indeksin laskentatapaa muutetaan asiakaspalautteen perusteella,” sanoo Henrik Husman, Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja ja Nasdaqin osaketuotteista vastaava johtaja Euroopassa. “Monien salkunhoitajien on helpompi pitää portfolioindeksia verrokkina sijoitusstrategiassaan, kun indeksin enimmäispainorajaa lasketaan 7 prosenttiin ja tasapainotustapaa muutetaan.”

Nasdaq Helsinki yleisindeksi (OMXH) sisältää kaikki Nasdaq Helsinkiin listatut osakkeet. Indeksin tarkoituksena on seurata markkinoiden nykyistä tilaa ja muutoksia siinä. OMX Helsinki Cap -indeksi on painorajoitettu versio yleisindeksistä, jossa yhden osakkeen enimmäispaino on rajoitettu 7 prosenttiin indeksin kokonaismarkkina-arvosta 1.12.2020 alkaen. OMXH ja OMXHCAP -indeksit ovat saatavilla ilman osinkoja olevina hintaindekseinä (OMXHCAPPI) ja osingot sisältävinä tuottoindekseinä (OMXHCAPGI). OMXH ja OMXHCAP-indeksiä on laskettu 28.12.1990 alkaen, jolloin niiden perusarvo oli 1 000.


Nasdaqin indeksit
Nasdaq Global Indexes -liiketoimintaryhmä on tuonut markkinoille edistyksellisiä, markkinoiden johtavia ja läpinäkyviä indeksejä vuodesta 1971 alkaen. Nykyisin Nasdaqin indeksitarjonta kattaa eri maantieteelliset alueet ja sijoitusluokat, kuten esimerkiksi Dividend and Income (ml. Dividend Achievers), Dorsey Wright, korkotuotteet (ml. BulletShares®), maailmanlaajuiset osake-, Green Economy -, pohjoismaiset ja hyödykeindeksit. Nasdaq suunnittelee jatkuvasti uusia indeksejä uusia sijoitustuotteita sekä salkunhoitajien riskien mallintamisen ja markkinoiden seuraamisen tarpeita ajatellen. Nasdaq tarjoaa indeksien listauksia sekä räätälöityjä indeksipalveluita rahoitusmarkkinoilla toimiville organisaatioille maailmanlaajuisesti. Lisätietoa indekseistä löytyy osoitteesta https://indexes.nasdaqomx.com/.

Nasdaq

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) on globaali teknologiayhtiö, joka palvelee pääomamarkkinoita ja muita toimialoja. Nasdaqin laaja data-, analyysi-, ohjelmisto- ja muiden palveluiden tarjooma mahdollistaa asiakkaiden liiketoiminnan tehostamisen ja toteuttamisen yhtiön vision mukaisesti luotettavalla tavalla.  Lisätietoa yhtiöstä, teknologiaratkaisuista ja avoimista työpaikoista saatavilla: LinkedIn, Twitter: @Nasdaq, ja www.nasdaq.com.

Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland, Nasdaq Riga, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Vilnius, and Nasdaq Clearing are respectively brand names for the regulated markets of Nasdaq Copenhagen A/S, Nasdaq Helsinki Ltd., Nasdaq Iceland hf., Nasdaq Riga, AS, Nasdaq Stockholm AB, Nasdaq Tallinn AS, AB Nasdaq Vilnius, and for the CCP Nasdaq Clearing AB. Nasdaq Nordic represents the common offering by Nasdaq Copenhagen, Nasdaq Helsinki, Nasdaq Iceland and Nasdaq Stockholm. Nasdaq Baltic represents the common offering by Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga and Nasdaq Vilnius.


Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about Nasdaq and its products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond Nasdaq's control. These factors include, but are not limited to factors detailed in Nasdaq's annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.

LISÄTIETOJA:
Maarit Bystedt
puh. (09) 6166 7274
maarit.bystedt@nasdaq.com