Julkaistu: 2020-09-11 17:10:00 CEST
EAB Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
EAB Group Oyj, Pörssitiedote 11.9.2020 klo 18.10

EAB Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen Ilmoitus
omistusosuuden muutoksesta

EAB Group Oyj on 11.9.2020 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n
mukaisen ilmoituksen Kyösti Kakkoselta. Liputusilmoituksen mukaan Kyösti
Kakkosen määräysvaltayhtiö Joensuun kauppa ja Kone Oy:n omistusosuus EAB Group
Oyj:n osakkeista ja äänistä on ylittänyt 10 prosenttia.

Joensuun kauppa ja Kone Oy:n omistus on 11.9.2020 tehtyjen osakekauppojen
johdosta 1 484 400 osaketta, joka vastaa 10,72 prosenttia EAB Group Oyj:n
osakkeista ja äänimäärästä.

EAB Group Oyj:llä on yhteensä 13 843 272 osaketta. Yhtiöllä on vain yksi
osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Joensuun kauppa ja Kone Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

           % osakkeist % osakkeista Yhteen-  Kohdeyhtiön
           a      ja äänistä  laskettu osakkeiden
           ja äänistä  rahoitus-   %-osuus  ja äänten
                  välineiden       kokonaismäärä
                  kautta
Osuus liputusrajan  10,72    10,72     10,72   13 843 272
saavuttamisen
tai rikkoutumisen
jälkeen
Edellisessä
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen
jälkeen:

A: Osakkeet ja
äänet
Osakesarja / Osakkeiden        Osakkeiden
osakelaji   ja äänten        ja äänten
       lukumäärä        %-osuus
ISIN-koodi  Suora (AML Välillinen  Suora (AML Välillinen
(jos     9:5)    (AML 9:6 ja 9:5)    (AML 9:6 ja
mahdollista)       9:7)           9:7)
FI4000157441       1484400         10,72
YHTEENSÄ A  1484400         10,72

Tietoja liputusvelvollisesta:

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta
henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia
tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi    %-osuus    %-osuus osakkeista ja    Osakkeet, äänet ja
      osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden rahoitusvälineet
      äänistä    kautta           yhteensä
Kyösti   0       0
Kakkonen
Kakkonen  0       0
Yhtiöt Oy
Joensuun  10,72     10,72            1 484 400
Kauppa ja
Kone Oy

Liputusilmoituksen mukaan Kyösti Kakkonen omistaa 55,3 % Kakkonen Yhtiöt Oy:stä,
joka omistaa 100 % Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä.

EAB GROUP OYJ

Lisätietoja:

Roman Cherkasov, talousjohtaja
+358 40 847 5959
roman.cherkasov@eabgroup.fi

Pia Hidén, laki-, compliance- ja riskienhallintajohtaja
+358 50 501 1176
pia.hiden@eabgroup.fi

Elite Alfred Berg tarjoaa vastuullisia sijoittamisen ja varainhoidon palveluita
sekä yksityisasiakkaille, yrityksille että ammattisijoittajille. Elite Alfred
Berg on EAB-konsernin markkinointinimi. Konsernin emoyhtiön EAB Group Oyj:n
osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Konserniin kuuluu
sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja rahastoyhtiönä ja
vaihtoehtorahaston hoitajana toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta
koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee valtakunnallisesti
13 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on 86 sijoitusalan ammattilaista,
minkä lisäksi sen palveluita tarjoaa yli 20 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa
asiakkaidensa puolesta 3 miljardin euron varallisuutta. Tutustu EAB-konsernin
palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.eabgroup.fi