Published: 2020-08-24 16:23:31 CEST
Fagfjárfestasjóðurinn REG 2
Árshlutareikningur - 6 mán.

Árshlutareikningur fagfjárfestasjóðsins REG 2 Smáralind árið 2020

Árshlutareikningur fagfjárfestasjóðsins REG 2 Smáralind árið 2020

Fagfjárfestasjóðurinn REG 2 Smáralind sem er í rekstri Stefnis hf. gaf út skuldabréf tekin til viðskipta hjá NASDAQ OMX Iceland hf. árið 2013.

  • Hagnaður var af rekstri sjóðsins að fjárhæð 119 þús. kr. á tímabilinu samkvæmt rekstrarreikningi og er hagnaðurinn færður til hækkunar á hlutdeildarskírteinum.
  • Hrein eign sjóðsins í júnílok 2020 nam 1,7 millj. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.
  • Árshlutareikningurinn var kannaður af Deloitte ehf., í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Það er álit endurskoðanda að árshlutareikningurinn gefi glögga mynd af afkomu sjóðsins á fyrri helmingi ársins 2020, efnahagi hans 30. júní 2020 og breytingu á hreinni eign sjóðsins á fyrri helmingi ársins 2020, í samræmi við lög um ársreikninga og reglur um reikningsskil rekstrarfélaga verðbréfasjóða sem settar eru af Fjármálaeftirlitinu.

Hægt verður að nálgast árshlutareikning sjóðsins frá og með deginum í dag á heimasíðu Stefnis hf. www.stefnir.is

Nánari upplýsingar um árshlutareikning fagfjárfestasjóðsins REG 2 Smáralind veitir Jóhann Möller, framkvæmdastjóri Stefnis í síma 444 7471.

Viðhengi


2020 - Árshlutareikningur REG 2 Smáralind 1. janúar - 30. júní.pdf