Offentliggjort: 2020-08-24 12:54:21 CEST
Investeringsforeningen Great Dane
Halvårsrapport

Halvårsrapport 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Great Dane har den 24. august d.å. afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen godkendte halvårsrapporten for 2020 for foreningen. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsrapporten kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside www.greatdanefund.dk samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
for Investeringsforeningen Great Dane

Vedhæftet fil


GD_Halvårsrapport 2020.pdf