Offentliggjort: 2020-08-14 11:32:41 CEST
Tivoli A/S
Halvårsrapport

Tivoli A/S – Delårsrapport for 1. halvår 2020

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 14. august 2020 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2020.

Resultatet for perioden 1. januar – 30. juni 2020 er i hovedtræk:

  • En omsætning på 163,1 mio. kr. mod 400,3 mio. kr. sidste år (-59%).
  • Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på -84,3 mio. kr. mod 13,9 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster (omstruktureringsomkostninger 9,0 mio. kr.) er EBITDA 89,2 mio. kr. lavere end sidste år. 
  • Et resultat af primær drift (EBIT) på -131,4 mio. kr. mod -36,7 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster (omstruktureringsomkostninger og ekstraordinære nedskrivninger 11,4 mio. kr.), er resultat af primær drift 74,3 mio. kr. lavere end sidste år.
  • Et resultat før skat på -135,4 mio. kr. mod -42,8 mio. kr. sidste år. Justeret for særlige poster (jf. ovenstående), er resultat før skat 72,2 mio. kr. lavere end sidste år (-169%).
  • Et resultat efter skat på -105,6 mio. kr. mod -33,4 mio. kr. sidste år (-216%).
  • Et besøgstal på 439.000 gæster mod 1.512.000 sidste år (-71%).

”Rammebetingelserne for Tivolis forretning er på grund af COVID-19 og de omfattende sociale restriktioner væsentligt forringet, og derfor er Tivoli økonomisk meget hårdt ramt af Coronakrisen. Det er i høj grad den forskudte åbning, forbuddet mod større forsamlinger, 6-dages reglen for turister og de generelt færre turister i København, som påvirker Tivolis aktivitetsniveau negativt - samtidig med at COVID-19 også forøger Tivolis omkostninger til sikkerhedsmæssige og hygiejniske foranstaltninger. Selvom krisen har store negative økonomiske konsekvenser for Tivoli, er det fortsat Tivolis ambition at levere betagende gæsteoplevelser på et højt serviceniveau i lighed med, hvad gæsterne forventer af Tivoli – samtidig med at hele opholdet i Tivoli foregår under sikre og tydeligt trygge rammer”, udtaler finansdirektør, Andreas Morthorst.

Forventninger til 2020

Tivolis forretning og aktivitetsniveau har historisk set været meget afhængig af vejret. COVID-19 er imidlertid en væsentlig større og mere usædvanlig usikkerhedsfaktor for Tivoli. Det skyldes de gældende sociale restriktioner, som løbende ændres på grund af udviklingen i bl.a. smittetryk og spredningsrisikoen. Disse restriktioner skal ses i sammenhæng med, at Tivoli ikke ønsker at gå på kompromis med den gode gæsteoplevelse, og begge forhold er helt afgørende forudsætninger for Tivolis aktivitetsniveau i resten af 2020.

Tivoli har i tidligere fondsbørsmeddelelse af 10. juni 2020 kommunikeret, at man ikke kunne udelukke et underskud før skat på op imod 100 mio. kr. Siden åbningen af Haven den 8. juni 2020 og frem til aflæggelse af halvårsrapporten har Tivoli kunnet erfare, hvilken effekt COVID-19 har på aktivitetsniveauet.

På baggrund af disse erfaringer og forventningen om, at Tivoli også i resten af året i usædvanlig grad vil være påvirket af restriktioner for bl.a. større forsamlinger og et markant bortfald af internationale turister i København (som normalt udgør ca. 1/3 del af Tivolis gæster), foretager Tivoli en nedjustering af forventningerne til 2020.

Tivolis samlede gæstetal forventes nu at være på ca. 50% af det normale niveau, og Tivoli forventer derfor et underskud før skat for hele 2020 i niveauet 150-200 mio. kr.

Resultatet før skat for første halvår udgør et underskud på 135 mio. kr. Tivoli forventer et forbedret resultat i andet halvår, som følge af flere åbningsdage (pga. sæsonudsving) og de tilpasninger af organisationen mv., der allerede har fundet sted.

Forventningerne for 2020 tager udgangspunkt i de nuværende restriktioner samt det omfang og det niveau af smittespredning, som COVID-19 har på tidspunktet for aflæggelse af halvårsrapporten.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen                                                            Susanne Mørch Koch
Bestyrelsesformand                                                  Adm. Direktør

Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

Vedhæftede filer


Tivoli AS - Fondsbørsmeddelelse nr 8 - Halvårsmeddelelse.pdf
Halvår 2020 Tivoli Regnskab .pdf