Offentliggjort: 2020-08-05 09:05:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 69, 2020 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. oktober 2020
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). De
udbudte obligationer er ratet AAA af Standard & Poor’s.

Auktionerne gennemføres af Nordea Bank Abp og afholdes på NASDAQ Copenhagens
auktionsdelmarked tirsdag den 18. august og onsdag den 19. august 2020.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00, 10.45,
11.15 og 11.45. Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt
herefter, dog senest henholdsvis kl. 10.10, 10.55, 11.25 og 11.55.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Emil Ousager på telefon 33 33 18 63 og Brian Christophersen
på telefon 33 33 16 93.

Det er muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer, mens der for øvrige obligationer bydes med maksimalt to decimaler.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen bliver afregnet det fulde
beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om pro
rata tildeling, mens bud under skæringskursen ikke vil få nogen tildeling.

Auktionsmængder og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf-filen. Nordea Kredit
er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør 1. oktober 2020.

De obligationer, der skal sælges på auktionerne, opskrives i VP Securities
fredag den 14. august 2020.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot
-valør, såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Lau
Kingo dagligt inden kl. 14.00.

De udbudte særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af bestemmelserne
om regulering af refinansieringsrisikoen i lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v. (”Loven”). Auktionstriggeren gælder for alle de
udbudte særligt dækkede realkreditobligationer, mens rentetriggeren tillige
gælder for de særligt dækkede realkreditobligationer med udløbsdato senest 1.
oktober 2022.

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Loven fastsætter restriktioner for det endelige salg og tildeling af
obligationer i tilfælde af fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Loven fastlægger restriktioner for stigningen i den effektive rente i
forbindelse med refinansiering. Den effektive rente må ikke stige mere end 5
procentpoint. Det er en betingelse for den endelige afslutning af salget og
tildeling af obligationer, at denne begrænsning er overholdt.

I henhold til loven må Nordea Kredit ikke igangsætte auktioner uden at have en
berettiget forventning om, at de kan gennemføres. Derfor overvåger Nordea Kredit
markedssituationen helt op til auktionstidspunkterne, og i tilfælde af ændringer
i markedssituationen kan der ske aflysning eller ændringer af
auktionstidspunkter og -vilkår mv. Sådanne ændringer vil blive oplyst i en
selskabsmeddelelse.

Spørgsmål kan rettes til Nordea Bank Abp, Long Term Funding, Peter Brag på
telefon 33 33 16 63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit RealkreditaktieselskabAuktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf