Offentliggjort: 2020-07-09 07:29:40 CEST
Tryg A/S
Halvårsrapport

Tryg A/S – 2. kvartals- og halvårsrapport 2020

Trygs bestyrelse har i dag godkendt 2. kvartals- og halvårsrapporten for 2020.

Præmievækst på 7,9 % i 1. halvår primært drevet af en positiv udvikling i privatområdet. Forsikringsteknisk resultat på 1.735 mio. DKK (1.605 mio. DKK) drevet af fortsat positive udviklinger i kerneforretningen og resultat af Alka-synergier. Udbruddet af COVID-19 havde i 1. halvår en negativ påvirkning på -422 mio. DKK inklusive investeringstab, kerneforretningen var negativt påvirket med -85 mio. DKK brutto.
Investeringsafkast på -439 mio. DKK (410 mio. DKK) karakteriseret af positive aktiemarkeder samt indsnævring af kreditspænd i 2. kvartal, efter den ekstremt negative, finansielle markedsudvikling i 1. kvartal. Resultat før skat på 1.167 mio. DKK (1.909 mio. DKK). Solvensratio på 193 er påvirket af beslutningen om at overgå til helårligt udbytte for 2020 annonceret den 27. marts.

Finansielle højdepunkter 2. kvartal 2020

• Præmievækst på 7,0 % (5,9 % eksklusive Alka i 2. kvartal 2019) i lokal valuta
• Forsikringsteknisk resultat på 1.063 mio. DKK (979 mio. DKK) positivt påvirket af kerneforretningen og Alka-synergier
• Combined ratio på 80,9 % (82,1 %)
• Underliggende erstatningsprocent forbedret med 0,2 pp. og 0,6 pp. i både Privat og Tryg-koncernen hjulpet af lønsomme initiativer i industriområdet
• Storskader på 1,3 % (2,4 %) og vejrskader på 0,9 % (0,9 %)
• Omkostningsprocent på 14,3 (14,2)
• Investeringsafkast på fri portefølje på 519 mio. DKK (161 mio. DKK)
• Samlet investeringsafkast på 541 mio. DKK (57 mio. DKK)
• Resultat før skat blev 1.539 mio. DKK (979 mio. DKK)
• Solvensratio på 193

Højdepunkter 1. halvår 2020

• Præmievækst på 7,9 % (6,0 % eksklusive Alka i 1. halvår) i lokal valuta
• Forsikringsteknisk resultat på 1.735 mio. DKK (1.605 mio. DKK) positivt påvirket af Alka resultat
• Combined ratio på 84,4 % (85,0 %)
• Storskader på 1,8 % (2,9 %) og vejrskader på 1,4 % (1,7 %)
• Omkostningsprocent på 14,2 (14,1)
• Investeringsafkast på fri portefølje på -194 mio. DKK (534 mio. DKK)
• Investeringsafkast på -439 mio. DKK (410 mio. DKK)
• Resultat før skat blev 1.167 mio. DKK (1.909 mio. DKK)

Kundemål og højdepunkter 2. kvartal 2020

• Transactional Net Promotor Score (TNPS) udgjorde højeste niveau nogensinde på 70 (67)
• Antal produkter per kunde 3,9 (3,8)
• TryghedsGruppen har besluttet at betale en bonus på 8 % for 5. år i træk

Koncernchef Morten Hübbe udtaler:
Vi leverer et tilfredsstillende resultat for 2. kvartal, hjulpet af et meget positivt investeringsresultat efter et rebound i de finansielle markeder efter et ekstremt negativt 1. kvartal. Trygs kerneforretning leverer fortsat et godt resultat hjulpet af en pæn vækst, underliggende forbedringer samt resultatet af Alka-synergier.

Ser vi på halvåret, har vi været stærkt præget af udbruddet af COVID-19, der samlet set har påvirket vores regnskab negativt med et investeringstab på ca. 440 mio. DKK. Vores overordnede resultat før skat ligger derfor under resultatet for 1. halvår 2019. Udbruddet af COVID-19 har, før reassurance, kostet os 85 mio. DKK i 1. halvår, drevet af et meget højt antal rejseskader i Q1 delvist opvejet af en lavere skadefrekvens i udvalgte forretningssegmenter.

Vi har i 1. halvår modtaget 125.000 rejseskader på tværs af Skandinavien, hvor ca. halvdelen – 65.000 – er COVID-19 skader. Det er en stigning på 80 % ift. 1. halvår 2019, hvor vi modtog 70.000 rejseanmeldelser.

Vi har derudover lanceret en lang række økonomiske tiltag for at hjælpe vores kunder i en svær tid. Vi har blandt andet opfodret kunderne til at udføre et forsikringstjek, hvis deres behov har ændret sig efter udbruddet af COVID-19. Vi har anbefalet dem at nedsætte deres årlige kilometertakst, hvis de kører mindr. Vi har også anbefalet erhvervskunder til at overgå til månedsbetaling og tilbudt at tilbagebetale deres årlige præmie for at skabe mere luft i økonomien.

Vi har også taget et ekstraordinært samfundsansvar og blandt andet foræret cyberforsikringer til små og mellemstore erhvervsvirksomheder under COVID-19. Vi har for tredje år i træk tilbudt vores kunder at gøre brug af vores gratis lægehotline over sommeren, og vi har foræret over 20.000 børn en børneforsikring under DBUs årlige fodboldskole for at sætte fokus på det samfundsproblem, at næsten hvert femte barn ikke har en ulykkesforsikring. Endelig glæder det mig, at vi har nået vores CMD-kundemål om en TNPS (Transactional Net Promoter Score) på 70 i 2. kvartal.

Telekonference
Tryg afholder telekonference kl. 10:00 CEST på offentliggørelsesdagen, hvor koncernchef Morten Hübbe og koncernfinansdirektør Barbara Plucnar Jensen vil præsentere resultatet, hvorefter der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Telekonferencen foregår på engelsk. En on-demand version er tilgængelig kort efter telekonferencen.

Kvartalsmaterialet vil kunne downloades på https://tryg.com/da/downloads-2020 kort efter offentliggørelsestidspunktet.

Telekonference detaljer:

Danske deltagere: +45 78 15 01 08
UK-deltagere: +44 (0) 333 300 9031
US-deltagere: +1 833 526 8398

Vedhæftet fil


09_TRYG_2020_Q2_report.pdf