Offentliggjort: 2020-06-26 10:12:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 57, 2020 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2020
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med
negativ rente pr. 1. juli 2020 for at opfylde kravene til offentliggørelse i lov
om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det
udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit RealkreditaktieselskabUdtrækning pr. 1. juli 2020..xml