Publicerad: 2020-06-24 19:45:00 CEST
Hudya AB meddelar att koncernens största långivare har sagt upp sin kredit och realiserat säkerheter i form av pant i tolv dotterbolag
Styrelsen för Hudya ABs helägda dotterbolag Hudya Group AS har lämnat in en
ansökan om konkurs för Hudya Group AS till tingsrätten i Oslo (Oslo
byfogdembete).

Hudya AB har efter bästa förmåga följt sin affärsplan, men effekterna av, inter
alia, Covid-19 har gjort att förutsättningarna att följa affärsplanen har
försvårats. Koncernens största långivare har sagt upp sin kredit om cirka 206
miljoner SEK och realiserat säkerheter i form av pant i dotterbolag. Som
säkerheter för krediten har samtliga aktier i följande dotterbolag ställts:
Aconto.no AS, Lendr AS, 120% Holding AS, Hudya GM AB, Gradén Mattsson Telekom
AB, Gradén Mattsson Finans AB, Gradén Mattsson AB, Gradén Mattsson
Försäkringsförmedling AB, SEQR Group AB, Hudya Distribution AS, Payr AS och
Hudya Data & Tele AS.

Trots diskussioner med långivarna samt övriga åtgärder som bolaget vidtagit för
att minska kostnaderna och förbättra likviditeten återstår inga andra alternativ
för styrelsen än att ansöka om konkurs för Hudya Group AS.

Bolaget kommer fortlöpande att informera om händelseutvecklingen för Hudya AB
och övriga bolag i koncernen.
För ytterligare information kontakta:
Ole Morten Settevik, styrelsesordförande för Hudya AB
Telefon: + 47 907 53 840
Epost: oms@hudya.no
Morten Kvam, kommunikationschef, Hudya
Telefon: +47 930 28 970
Epost: mk@hudya.no
Om Hudya

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Telefon: +46 (0) 8 528 00 399.
Epost: info@fnca.se

Ytterligare information avseende bolaget finns på
www.hudyagroup.com (https://hudyagroup.com/sv/)

Denna information är sådan information som Hudya AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-06-24
19.45 CET.06125050.pdf