Offentliggjort: 2020-06-03 21:14:26 CEST
SP Group A/S
Intern viden

SP Group A/S har gennemført en rettet markedskursemission på 1,1 millioner aktier, resulterende i et provenu på DKK 220 millioner

SP Group A/S har med succes gennemført en rettet markedskursemission og udstedelse af 1.100.000 aktier til en tegningskurs på DKK 200 pr. aktie.

Se vedhæftede selskabsmeddelelse nr. 28/2020.

Vedhæftet fil


Meddelelse nr. 28 - Emission gennemført - 03 06 20.pdf