Julkaistu: 2020-04-16 11:05:00 CEST
Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj Pörssitiedote 16.4.2020 klo 12.05

Componenta Oyj:n 16.4.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, hyväksyi
toimielinten palkitsemispolitiikan sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta
31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten
hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000
euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Yhtiökokous päätti
valita nykyisen hallituksen jäsenet Harri Suutarin, Anne Leskelän, Petteri
Walldénin ja Harri Pynnän uudelleen hallituksen jäseniksi.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Harri Suutarin ja varapuheenjohtajaksi Anne
Leskelän.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Samuli Perälä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen
kohtaa 2 seuraavasti:

”2. Toimiala

Yhtiön toimialana on valmistaa ja markkinoida konepaja- ja valimoteollisuuden
tuotteita sekä harjoittaa niihin liittyvää muuta toimintaa osana Componenta
Oyj:n konsernia. Toiminnan harjoittamiseksi yhtiö voi antaa vakuuksia, takauksia
ja rahaa velaksi sen konserni- ja osakkuusyhteisöille. Yhtiö voi tarjota
hallinnon, rahoituksen, talouden sekä muita palveluja konserni- ja
osakkuusyhteisöille sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta
sijoitustoimintaa.”

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla
osoitteessa www.componenta.com viimeistään 30.4.2020 alkaen.

COMPONENTA OYJ

Sami Sivuranta
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101

Componenta on teknologiayhtiö, joka on erikoistunut toimittamaan valettuja ja
koneistettuja komponentteja globaaleille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajille.
Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.