Offentliggjort: 2020-03-27 10:05:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 31, 2020 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. april 2020
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med
negativ rente pr. 1. april 2020 for at opfylde kravene til offentliggørelse i
lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det
udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.Venlig hilsen

Nordea Kredit RealkreditaktieselskabUdtrækning pr. 1. april 2020..xml