Offentliggjort: 2020-02-19 15:45:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 13, 2020 – Ordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR nr. 15 13 42 75)
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den
19. februar 2020, kl. 14.00, hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp,
Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Se vedlagte referat.

Yderligere information:
Claus Greve, telefon +45 55 47 04 66

Venlig hilsen
Nordea Kredit RealkreditaktieselskabReferat AGM 19. februar 2020.pdf