Published: 2020-02-13 18:49:38 CET
Eik fasteignafélag hf.
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Eik fasteignafélag hf.: Stjórnendauppgjör 2019 og fjárhagsáætlun 2020

Rekstur félagsins gekk vel á árinu 2019 og nam EBITDA ársins 5.562 m.kr. samkvæmt stjórnendauppgjöri. Eru niðurstöðurnar í takt við uppfærðar væntingar félagsins við birtingu uppgjörs fyrsta ársfjórðungs.

Helstu niðurstöður eru:

 • Rekstrartekjur námu 8.656 m.kr.
 • Leigutekjur námu 7.393 m.kr. og jukust um 9,2% milli ára
 • Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingu, söluhagnað fjárfestingareigna og afskriftir nam 5.562 m.kr.
 • Matsbreyting fjárfestingareigna nam 2.170 m.kr.
 • Handbært fé frá rekstri nam 3.104 m.kr.
 • Bókfært virði fasteigna nam 97.671 m.kr.
 • Vaxtaberandi skuldir námu 59.780 m.kr.
 • Vegnir verðtryggðir vextir námu 3,65%
 • Eiginfjárhlutfall nam 31,7% í lok árs
 • Virðisútleiguhlutfall nam 94,9% í lok árs

Helstu tölur úr fjárhagsáætlun 2020 miðað við 2,5% meðalverðbólgu eru:

 • Tekjur verða 8.939 m.kr.
 • Gjöld verða 2.815 m.kr.
 • Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður verður 435 m.kr.
 • EBITDA verður 5.689 m.kr.

Í meðfylgjandi kynningu má finna ítarlegri upplýsingar um stjórnendauppgjör og forsendur fjárhagsáætlunar.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s. 590-2200
Lýður H. Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is s. 590-2200 / 820 8980

Viðhengi


Stjórnendauppgjör 2019 og áætlun 2020.pdf