Publicerad: 2020-02-12 19:45:00 CET
Ellen AB
Pressmeddelande

Ellen AB stärker sin position ytterligare på den svenska marknaden via ett utökat samarbete med Apotek Hjärtat

Fr.o.m. maj 2020 utökar Ellen och Apotek Hjärtat sitt samarbete och Ellens sortiment kommer att lanseras i de fysiska butikerna. Det utökade samarbetet innebär även att Ellen blir en av Apotek Hjärtats utvalda leverantörer inom ramen av ett kategorisamarbete.

Apotek Hjärtat är Sveriges största privata apotekskedja med cirka 390 apotek och de har en mycket fin tillväxt på marknaden.

Ellens strategi och affärsplan innebär ett tydligt fokus på att öka omsättning bl.a. via ökad distribution och synlighet via våra återförsäljare. Målsättningen är bl.a. att stärka kännedomen om Ellens, till stora delar världsunika produktportfölj, via fortsatta marknadsinsatser, information och utbildning samt tillsammans med utvalda relevanta samarbetsparters. Sverige är en prioriterad och viktig marknad att utveckla.

Ellen och Apotek Hjärtat har en gemensam ambition att lyfta ämnet intimhälsa på agendan och kommer under 2020 inleda ett kategorisamarbete för att utveckla detta vidare.

Distributionen av Ellens sortiment kommer troligtvis implementeras i två steg. Delar av sortimentet lanseras i maj och i oktober rullas steg två ut i butik. Ambitionen är att få till en bred utrullning och i skrivande stund är detaljer runt detta inte beslutade.

Distribution via de fysiska butikerna kommer generera försäljningstillväxt och ytterligare möjligheter att aktivera Ellens sortiment mot konsument. Sedan tidigare så finns Ellens sortiment tillgängligt via Apotek Hjärtat online,  www.apotekhjartat.se.

Apotek Hjärtat är en strategiskt viktig återförsäljare för Ellen. Det är mycket glädjande att få till ett utökat samarbete med en så stark partner på den svenska marknaden som vad Apotek Hjärtat är. Det här är helt i linje med Ellens strategi och affärsplan. Vi vill utveckla samarbeten tillsammans med relevanta partners som brinner för kvinnors bästa precis som vi på Ellen gör. Vi ser mycket fram emot att accelerera vår gemensamma affär för framtiden ”, säger Charlotta Nilsson, VD hos Ellen AB.

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2020 kl 19.45 CEST.

Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller kokosolja som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

Bilaga


2020-02-12 Ellen AB stärker sin position ytterligare på den svenska marknaden via ett utökat samarbete med Apotek Hjärtat.pdf