Published: 2020-01-30 22:12:19 CET
Eimskipafélag Íslands hf.
Innherjaupplýsingar

EIM: Lakari EBITDA afkoma árið 2019 en spáð var

Samkvæmt bráðabirgðatölum fyrir fjórða ársfjórðung 2019 lítur út fyrir að EBITDA afkoma Eimskips fyrir árið 2019 verði lakari en stjórnendur gerðu ráð fyrir. Áætlað er að afkoman verði um 49 - 50 milljónir evra en til samanburðar var uppfærð EBITDA spá félagsins fyrir árið 2019 52 - 55 milljónir evra.

Helstu ástæður fyrir lægri EBITDA afkomu eru minna magn í gámasiglingakerfi félagsins sem var um 10% lægra á fjórða ársfjórðungi miðað við sama tíma árið á undan og varð sú minnkun að megninu til á síðustu vikum ársins. Skýringar má helst rekja til minni innflutnings til Íslands en búist var við og minni veiða við Ísland á tímabilinu sem leiddi til mun minni útflutnings auk neikvæðra áhrifa á umsvif í akstri innanlands. Þannig má nefna að landaður afli í október og nóvember samkvæmt gögnum Fiskistofu var um 19% og 29% lægri en í sömu mánuðum árið áður sem hafði neikvæð áhrif á útflutning í nóvember og desember.

Þar að auki reyndist einskiptis kostnaður vegna lokunar skrifstofu félagsins í Belgíu hærri en gert var ráð fyrir og þá féll til töluverður kostnaður þegar að Eimskip færði viðkomur til nýs þjónustuaðila í Rotterdam fyrr en áætlað var vegna lokunar og verkfalla hjá þáverandi þjónustuaðila. Tilfærslan var áður áætluð á fyrsta ársfjórðungi 2020.

Félagið hefur staðið í ýmsum hagræðingaraðgerðum undanfarið ár og m.a. breytt gámasiglingakerfinu með það fyrir augum að bregðast við minna innflutningsmagni. Þær aðgerðir eru að skila sér en vega ekki nægilega á móti sveiflum í magni eins og raunin varð á síðustu vikum ársins.

Ofangreindar tölur taka ekki tillit til áhrifa reikningsskila staðals IFRS16 á EBITDA afkomu.

Félagið vinnur enn að uppgjöri ársfjórðungsins og ársins 2019 og afkoman getur tekið breytingum í uppgjörsferlinu.

Afkoma félagsins fyrir fjórða ársfjórðung og árið 2019 verður kynnt þann 27. febrúar.

Nánari upplýsingar veitir Edda Rut Björnsdóttir,  markaðs- og samskiptastjóri í síma 825-3399 eða investors@eimskip.is