Offentliggjort: 2019-12-20 10:40:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 125, 2019 – Ekstraordinær generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR nr. 15 13 42 75)
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ekstraordinær generalforsamling
den 20. december 2019, kl. 9.00, hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp,
Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Generalforsamlingen noterede sig fratrædelsen af Niklas Ilebrand og Torben
Laustsen og tilsluttede sig forslaget om valg af Thomas Vedel Kristensen til
bestyrelsen.

Generalforsamlingen besluttede at henstille til bestyrelsen, at bestyrelsen
vurderer muligheden for at udlodde årets resultat for 2019 på den kommende
ordinære generalforsamling i 2020.

Se vedlagte referat.

Yderligere information:
Mads Skovlund Pedersen, telefon 55 47 03 10

Venlig hilsen
Nordea Kredit RealkreditaktieselskabReferat fra ekstraordinær generalforsamling 20. december 2019.pdf