Offentliggjort: 2019-12-19 12:30:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 123, 2019 – TAP-Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab mandag den 23. december 2019
Nordea Kredit afholder diverse TAP auktioner via Bloomberg mandag den 23.
december 2019.

Foreløbig anslår Nordea Kredit at sælge følgende større poster:

+-------------+-----------+-------------+----------------------------+
|ISIN     |Navn    |Foreløbig  |Forventet auktions tidspunkt|
|       |      |mængde i mio.|              |
|       |      |DKK     |              |
+-------------+-----------+-------------+----------------------------+
|DK0002043744 |NDA 1% okt |ca. 2.600 – |10.30            |
|        |2024    |2.900 mio  |              |
+-------------+-----------+-------------+----------------------------+
|DK0002041532 |NDA -0,32% |ca. 600 – 900|10.45            |
|       |Cibor 2022 |mio     |              |
|       |       |       |              |
+-------------+-----------+-------------+----------------------------+

Ved de ovennævnte store auktioner åbnes der for budgivning cirka 15 minutter før
de respektive auktionstidspunkter.

For alle auktioner hvor der udbydes mere end DKK 100 mio. kan der bydes i fold á
DKK 100 mio.

Øvrige fondskoder, heriblandt konverterbare, sælges henover dagen med 2
minutters varsel. Her forventes følgende mængder:

Diverse 20-30 årige konverterbare, samlet ca. DKK 1.000 – 1.400 mio
Diverse floatere, samlet ca. DKK 400 – 600 mio
Diverse RTL, samlet ca. DKK 300 – 500 mio

Alle auktioner har valør 30. december 2019.

Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde de fulde annoncerede beløb på
auktionerne og kan vælge at splitte ovennævnte auktioner i mindre auktioner.

Eventuelle spørgsmål rettes til Nordea, Long Term Funding, Peter Brag på telefon
33 33 16 63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit RealkreditaktieselskabAuktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf