Published: 2019-11-12 16:52:21 CET
Kópavogsbær
Fjárhagsdagatal

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar lögð fram

Fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar fyrir árið 2020 hefur verið lögð fram. Hún verður tekin til fyrri umræðu í bæjarstjórn Kópavogs í dag, þriðjudaginn 12.nóvember. Fimmta árið í röð er fjárhagsáætlunin unnin í samstarfi allra flokka í bæjarstjórn.

Fasteignaskattur á íbúðarhúsnæði lækkar áttunda árið í röð, fer í 0,215%. Fasteignaskattur á atvinnuhúsnæði fer í 1,49% auk þess sem holræsagjöld lækka umtalsvert.

Rekstrarafgangur samstæðu Kópavogsbæjar verða rúmlega 530 milljónir árið 2020 samkvæmt áætluninni. Skuldaviðmið heldur áfram að lækka og verður 104,1% í árslok 2020.

„Fjárhagsstaða Kópavogsbæjar er sterk. Greiðslubyrði lána Kópavogsbæjar hefur lést vegna hagstæðari kjara og uppgreiðslu lána og ekki er fyrirhugað að taka ný lán á næsta ári. Íbúar Kópavogs njóta góðs af góðri stöðu með með margvíslegum hætti, í góðri þjónustu og stórum og smáum framkvæmdum,“ segir Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs.

Áhersla á mennta- og velferðarmál endurspeglast í fjárhagsáætlun Kópavogsbæjar. Meðal verkefna má geta að aukin áhersla er á fræðslu og forvarnir gegn vímuefnum í grunnskólum. Þá er aukið framlag til íslenskukennslu barna af erlendum uppruna og til persónulegra ráðgjafa fyrir börn innflytjenda.

Áfram verður áhersla á að fjölga félagslegum íbúðum. Þá er þjónusta við aldraða styrkt.

Lýðheilsumál eru efld enn frekar meðal annars með heilsueflingu eldri borgara og bættri líðan barna.

Alls verður fjárfest fyrir 3,1 milljarða í Kópavogi 2020.

Nýr Kársnesskóli við Skólagerði sem hýsa mun grunn- og leikskóla verður reistur á næstu árum.  Alls verður 3,2 milljörðum varið til skólabyggingarinnar þar af 300 milljónum á næsta ári. Þá fara 110 milljónir í að ljúka byggingu húsnæðis fyrir Skólahljómsveit Kópavogs.

160 milljónum verður varið til endurbóta á Kórnum svo hægt verði að nýta húsnæðið betur bæði í tengslum við skólastarf og fyrir menningarmiðstöð fyrir íbúa í efri byggðum.

Lokið verður við endurbætur á gamla Holdsveikraspítalanum.  

1,5 milljarði verður varið til gatnaframkvæmda og tengdra verkefna, þar af 220 milljónum til umferðaröryggismála og göngu- og hjólreiðastíga. 400 milljónum verður varið í gatnaframkvæmdir á Kársnesi í tengslum við þéttingu byggðar þar.

Veltufé frá rekstri samstæðunnar verður samkvæmt áætluninni 3,7 milljarðar króna.

Íbúar Kópavogs verða 38.620 í árslok 2020 samkvæmt áætluninni en um 37.825 í lok 2019.

Viðhengi


Áætlun 2020-fyrri.pdf
Þriggja ára áætlun 2021-2023-fyrri.pdf