Julkaistu: 2019-11-08 08:00:00 CET
Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019
Kamux Oyj                     Osavuosikatsaus              8.11.2019 klo 09.00

Kamux Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2019

Kamux jatkoi voimakasta kannattavaa kasvuaan: liikevaihto kasvoi 30,6 % ja
oikaistu liikevoitto 29,0 %

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon
edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Heinä-syyskuu lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 30,6 % ja oli 182,8 milj. euroa (140,0)

- Bruttokate kasvoi 27,1 % ja oli 22,8 milj. euroa (18,0) eli 12,5 % (12,8)
liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 29,0 % ja oli 8,6 milj. euroa (6,6) eli 4,7 %
(4,7) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 30,0 % ja oli 8,6 milj. euroa (6,6) eli 4,7 % (4,7)
liikevaihdosta

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 22,6 % ja oli 15 409 autoa (12 564)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 9,6 % (4,2 %)

- Osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,16)

Tammi-syyskuu lyhyesti

- Liikevaihto kasvoi 21,8 % ja oli 483,1 milj. euroa (396,7)

- Bruttokate kasvoi 21,9 % ja oli 59,6 milj. euroa (48,9) eli 12,3 % (12,3)
liikevaihdosta

- Oikaistu liikevoitto kasvoi 13,9 % ja oli 20,0 milj. euroa (17,5) eli 4,1 %
(4,4) liikevaihdosta

- Liikevoitto kasvoi 33,0 % ja oli 20,0 milj. euroa (15,0) eli 4,1 % (3,8)
liikevaihdosta

- Myytyjen autojen määrä kasvoi 16,0 % ja oli 41 037 autoa (35 376)

- Vertailukelpoisten liikkeiden myynti kasvoi 2,8 % (7,3 %)

- Osakekohtainen tulos oli 0,36 euroa (0,28)

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski:

“Kolmannella vuosineljänneksellä Kamuxin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat
käsi kädessä. Liikevaihtomme kasvoi 30,6 % ja oli 182,8 milj. euroa. Oikaistu
liikevoittomme kasvoi 29,0 % ja oli 8,6 milj. euroa. Erityisen hyvin onnistuimme
varastonhallinnassa ja myynnin tehokkaassa johtamisessa.

Liikevaihtomme kolmannella vuosineljänneksellä kasvoi voimakkaasti kaikissa
toimintamaissamme. Liikevoittomarginaali parani viime vuodesta Suomessa ja
Saksassa. Ruotsin liikevoittomarginaali oli hieman alle viime vuoden ja tulemme
kiinnittämään Ruotsin kannattavuuden parantamiseen erityistä huomiota.

Yhteiskunnallisesta debatista huolimatta ihmisten liikkumisen tarpeet ovat
ennallaan ja Kamux on kyennyt palvelemaan asiakkaitaan hyvin myös tässä
tilanteessa. Olemme keskittyneet Kamuxin toimintamallin systemaattiseen
toteuttamiseen tilanteessa, jossa autoalaan vaikuttavat muun muassa
teknologiamurros, käyttövoima- ja ilmastokeskustelu sekä autoiluun liittyvät
mahdolliset uudet verolinjaukset.

Perinteisestä kivijalkaan keskittyvästä vähittäiskaupasta poiketen Kamuxin
liiketoimintamalli on ollut alusta lähtien digitaalinen ja digitaalisuuden rooli
yhtiössä vahvistuu edelleen. Suomen, Ruotsin ja Saksan Kamuxin verkkosivuilla on
kuukausittain yhteensä yli 800 000 verkkovierailua ja 71 myymälän lisäksi olemme
läsnä kymmenessä digitaalisessa markkinointikanavassa. Valtaosa asiakkaistamme
valitsee asiointitavakseen verkon ja myymälän yhdistelmän. Ristiinmyynti eli
digitaalisessa ympäristössä tapahtuva, verkkosivustoa, chat-palvelua ja
puhelinkontaktia hyödyntävä asiakkaan ostoprosessi kattaa Suomessa jo 30 % ja
koko konsernissa 26 % kaikesta myynnistä.

Kolmannen neljänneksen lopun tuore varasto luo hyvän pohjan loppuvuodelle.
Autokauppa ei kuitenkaan ole joulukauppaa, toisin kuin vähittäiskauppa yleensä.
Historiallisesti vuoden viimeinen neljännes onkin ollut kauppatahdiltaan
kolmatta neljännestä maltillisempi.

Lokakuussa Kamux nimitti Olli Kilven yhtiön henkilöstöjohtajaksi ja Ilkka
Virtasen kansainvälisen liiketoiminnan johtajaksi. Johtoryhmänimityksillä
halusimme varmistaa, että jo tähän asti menestyksekkäästi Kamuxin johtoryhmän
jäseninä palvelleiden henkilöiden näkemys johtamisesta laajenee ja heidän
osaamisensa edelleen vahvistuu ja kohdistuu yhtiön tulevaisuuden kannalta
tärkeisiin toimintoihin.”

Näkymät ja taloudelliset tavoitteet

Kamux ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Vuosille 2019-2022 yhtiön
keskipitkän aikavälin vuosittaiset tavoitteet ovat liikevaihdon kasvattaminen
yli 10 % sekä vähintään 4 %:n liikevoittomarginaali.

Avainluvut

milj. euroa     7-9/201 7-9/20 Muutos, 1-9/201 1-9/20 Muutos, 1-12/2
          9**   18   %    9**   18   %    018
Liikevaihto     182,8  140,0  30,6 %  483,1  396,7  21,8 %  527,8
Bruttokate     22,8   18,0  27,1 %  59,6   48,9  21,9 %  64,9
osuus        12,5 %  12,8       12,3 %  12,3       12,3
liikevaihdosta, %      %             %        %
Liikevoitto (EBIT) 8,6   6,6   30,0 %  20,0   15,0  33,0 %  18,9
osuus        4,7 %  4,7 %      4,1 %  3,8 %      3,6 %
liikevaihdosta, %
Oikaistu      8,6   6,6   29,0 %  20,0   17,5  13,9 %  21,9
liikevoitto*
osuus        4,7 %  4,7 %      4,1 %  4,4 %      4,1 %
liikevaihdosta, %
Liikevaihto     8,6   6,8   26,6 %  23,5   19,3  22,2 %  27,1
integroiduista
palveluista
osuus        4,7 %  4,8 %      4,9 %  4,9 %      5,1 %
liikevaihdosta, %
Myytyjen autojen  15409  12564  22,6 %  41037  35376  16,0 %  46596
lukumäärä
Bruttokate per   1 482  1 431  3,6 %  1 452  1 382  5,1 %  1 392
myyty
auto, euroa
Vertailukelpoisten 9,6 %  4,2 %      2,8 %   7,3         5,6 %
liikkeiden myynnin                   %
kasvu, %
Nettovelka                  39,9   4,3   828,5 % 9,6
Vaihto-omaisuus                76,1   66,4  14,7 %  71,0
Vaihto-omaisuuden               48,2   49,1  -1,8 %  49,6
kierto, päivää
Investoinnit    0,6   0,2   272,5 % 1,8   0,6   208,3 % 1,3
Henkilöstö                  579   456   27,0 %  472
keskimäärin
kauden aikana
Oman pääoman                 24,9 %  21,7       22,9
tuotto                         %        %
(ROE), %
Sijoitetun pääoman              16,9 %  15,7       16,2
tuotto (ROI), %                    %        %
Omavaraisuusaste,               44,8 %  56,4       60,0
%                           %        %
Laimentamaton    0,16   0,16  5,6 %  0,36   0,28  27,4 %  0,37
tulos/osake, euroa

* Liikevoitto oikaistuna strategiseen suunnitteluun, maantieteelliseen
laajentumiseen ja vertailuvuodella myös aikaisempien tilikausien veroihin
liittyvillä erityiserillä. Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä ei ollut
liikevoittoa oikaisevia erityiseriä. Liikevoittoa oikaisevat erityiserät olivat
yhteensä 0,0 milj. euroa 1-9/2019 (7-9/2018: 0,0 milj. euroa, 1-9/2018: 2,5
milj. euroa ja 1-12/2018: 3,0 milj. euroa).

** Avainluvut 1-9/2019 ja 7-9/2019 sisältävät IFRS 16 Vuokrasopimukset
–standardin käyttöönoton vaikutukset. Ilman IFRS 16:n vaikutuksia
vertailukelpoiset luvut olivat 1-9/2019: Liikevoitto (EBIT) 19,8 milj. euroa,
oikaistu liikevoitto 19,9 milj. euroa, nettovelka 0,4 milj. euroa, oman pääoman
tuotto (ROE) 25,1 %, Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 21,1 % ja omavaraisuusaste
58,3 % ja 7-9/2019 liikevoitto (EBIT) 8,4 milj. euroa ja oikaistu liikevoitto
8,4 milj. euroa.

Tulosjulkistukset 2020

Kamux Oyj julkistaa taloudelliset katsaukset vuonna 2020 seuraavasti:

28.2.2020: Kamux Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen vuodelta 2019.

15.5.2020: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2020.

13.8.2020: Kamux Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2020.

13.11.2020: Kamux Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2020.

Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen vuodelta 2019, ilmestyy viikolla
12/2020.

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina
21.4.2020.

Tiedotustilaisuus ja webcast osavuosikatsaukseen liittyen

Kamux järjestää tiedotustilaisuuden medialle ja analyytikoille
osavuosikatsaukseen liittyen tänään 8.11.2019 hotelli GLO Kluuvin Video Wall
kokoustilassa osoitteessa Kluuvikatu 4, Helsinki klo 11.00 alkaen suomeksi ja
sen jälkeen englanniksi noin klo 11.30. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana
webcast-lähetyksenä suomeksi linkistä https://kamux.videosync.fi/2019-q3
-tulokset ja englanniksi https://kamux.videosync.fi/2019-q3-results.
Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Juha Kalliokoski ja talousjohtaja
Marko Lehtonen.

Hämeenlinnassa 8.11.2019

Kamux Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Marko Lehtonen

Puh. 050 575 2006

Viestintäjohtaja Satu Otala

Puh. 0400 629 33711076768.pdf