Offentliggjort: 2019-10-10 19:18:51 CEST
ChemoMetec
Forløb af generalforsamling

Forløb af ordinær generalforsamling

MEDDELELSE NR. 174
 

Generalforsamlingen i ChemoMetec A/S blev afholdt den 10. oktober 2019 kl. 17.30 hos Nordsjællands KonferenceCenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år fremlagt, årsrapporten for 2018/19 blev godkendt, og bestyrelsen samt direktionen blev meddelt decharge.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 7,50 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbyttet udbetales tirsdag den 15. oktober 2019.

Som bestyrelse blev genvalgt Preben Kønig, Martin Glensbjerg og Peter Reich.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen fremlagte vederlagspolitik.

Det af bestyrelsen fremlagte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til, på vegne af selskabet, at erhverve egne aktier i selskabet, blev godkendt.

Det af bestyrelsen fremlagte forslag om ajourføring af selskabets vedtægter blev godkendt.

Der var ikke andre punkter til behandling, hvorefter generalforsamlingen blev hævet. 

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Preben Kønig blev valgt som formand og Martin Glensbjerg som næstformand.


Eventuelle henvendelser:
CEO Michael Eising
Telefon (+45) 4813 1020

Vedhæftet fil


Meddelelse 174 - Forløb af generalforsamling.pdf