Offentliggjort: 2019-08-14 07:45:38 CEST
Demant A/S
Halvårsrapport

Demant A/S: Halvårsrapport 2019

Selskabsmeddelelse nr. 2019-07                                           14. august 2019
Halvårsrapport 2019

8 % vækst i koncernen – nylige produktlanceringer driver vækstacceleration ind i H2
12 % stykvækst medfører øget markedsandel i vores forretning for engrossalg af høreapparater
Stærk vækst i Høreimplantater drevet af 35 % vækst i cochlear-implantatforretningen
Lønsomhed udvandet af produktmiks, engangseffekter og betydelige investeringer i fremtidig vækst
Forventninger til EBIT justeret til DKK 2,65-2,85 mia. med betydeligt øget vækst og lønsomhed i H2

  • Omsætningen i første halvår 2019 nåede DKK 7.350 mio. svarende til en vækstrate på 8 %. Organisk vækst tegnede sig for 5 procentpoint, akkvisitioner for 2 procentpoint og valutakurseffekter for 1 procentpoint. Som følge af produktlanceringer accelererede koncernens vækst i rapporteringsperioden efter en langsom start på året, og vi forventer betydeligt øget vækst og lønsomhed i andet halvår.
  • Væksten i Høreapparater var 7 % i lokal valuta og var primært drevet af organisk vækst i vores forretning for engrossalg af høreapparater og af akkvisitiv vækst i vores forretning for detailsalg af høreapparater. Den organiske vækstrate i engrosforretningen var 6 % og var drevet af bredt funderet stykvækst på 12 %, mens vi så en negativ udvikling i den gennemsnitlige salgspris (ASP) på lidt mere end 5 % som følge af negative produktmikseffekter. Oticon Opn S, som blev introduceret på de fleste større markeder i marts, april og maj, bidrog til den højere vækst i den sidste del af rapporteringsperioden efter en langsom start på året før introduktionen. Vi oplevede et betydeligt højere antal end normalt af returneringer af produkter med genopladelighed baseret på ældre sølv-zink-teknologi, idet kunder – der stadig havde et produkt på prøve – valgte at bytte dette produkt til den nye Opn S og den nye, stærke litium-ion-teknologi. Dette havde en negativ effekt på vores vækst i en række premium-markeder, men der er tale om en engangseffekt, der vil ophøre i august. I april og maj lancerede vi også nye produkter i vores øvrige høreapparatbrands – særligt bemærkelsesværdige er de første produkter fra Philips Hearing Solutions. Alle produkter oplever godt salgsmomentum i et marked, hvor konkurrencen er hård – især i premiumsegmentet. I de kommende uger vil vi introducere nye, avancerede Super Power- og Ultra Power-instrumenter til voksne og børn baseret på vores seneste platforme, ligesom vi vil udrulle vores videobaserede løsning til RemoteCare af høreapparater globalt.
  • Vores forretning for detailsalg af høreapparater leverede 9 % vækst i lokal valuta, hvoraf 7 procentpoint kunne tilskrives akkvisitioner, der hovedsageligt blev gennemført sidste år i USA og Frankrig. Organisk vækst tegnede sig for 2 procentpoint til trods for en negativ engangseffekt på mere end 1 procentpoint af den nye høresundhedsreform i Frankrig, der trådte i kraft i begyndelsen af året. Den underliggende organiske vækstrate på 3 % var på niveau med vores forventninger. Den organiske vækst var drevet af udviklingen på adskillige europæiske markeder samt i Australien, hvorimod den organiske vækst i USA var flad.
  • Væksten i Høreimplantater var 17 % i lokal valuta drevet af 35 % vækst i vores cochlear-implantatforretning. Væksten bestod udelukkende af organisk vækst. Vores forretning for benforankrede høresystemer oplevede beskeden organisk vækst på 4 %, men er nu godt positioneret til at øge væksten betydeligt i andet halvår drevet af den nye, banebrydende Ponto 4-lydprocessor, der blev lanceret i juni.
  • Diagnostik vandt endnu en gang markedsandele som følge af vækst på 8 % i lokal valuta, hvoraf 7 procentpoint kan henføres til organisk vækst efter stærk vækst i Nordamerika og Asien.
  • Sennheiser Communications leverede stærk underliggende vækst på 12 % – i særdeleshed drevet af trådløse produkter. Den rapporterede vækst var 11 %, men ændringer i produktmiks samt stigende F&U- og distributionsomkostninger udvandede lønsomheden, og bidraget til koncernens EBIT faldt med 38 % til DKK 28 mio. i forhold til det meget stærke første halvår i 2018.
  • Som følge af løbende effektivitetsforbedringer i driften og fortsat vækst i vores forretning for detailsalg af høreapparater øgede vi vores bruttomargin med 0,9 procentpoint i forhold til første halvår sidste år. Vi så en betydelig stigning i koncernens kapacitetsomkostninger i første halvår som følge af den øgede F&U-indsats i 2018 samt højere distributionsomkostninger, som hovedsageligt kunne henføres til vores detailforretning og inkluderer effekten af opkøbet af en stor detailenhed i første halvdel af 2018. F&U-omkostningerne steg med 12 % og distributionsomkostningerne med 16 %. Koncernens resultat af primær drift (EBIT) var DKK 1.113 mio., hvilket er et fald på 9 % i forhold til det rapporterede EBIT for samme periode sidste år, og den tilsvarende EBIT-margin var 15,1 % mod 18,1 % i samme periode sidste år. Justeret for effekten af sundhedsreformen i Frankrig, IFRS 16 og valutakurser var det underliggende EBIT DKK 1.205 mio. svarende til en EBIT-margin på 16,2 %. Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO), som var positivt påvirket af indførelsen af den nye regnskabsstandard, IFRS 16 Leases, steg med 5 % til DKK 1.047 mio. Justeret for denne effekt faldt CFFO med 17 % – primært som følge af det lavere EBIT.
  • Vi forventer at se en betydelig acceleration i koncernens organiske vækst i andet halvår, hvor vi vil se den fulde effekt af vores mange nylige produktintroduktioner, og hvor vi ikke længere vil se returneringer af ældre genopladelige produkter efter august. Vi forventer at se højere organisk vækst i vores detailforretning, stærk vækst i Høreimplantater og Diagnostik og ingen yderligere effekt af reformen i Frankrig. Derudover vil de samlede kapacitetsomkostninger være på niveau med omkostningerne i første halvdel af 2019, hvilket vil bidrage til betydelig vækst i lønsomheden i andet halvår.
  • Vi fastholder vores forventning om at levere organisk salgsvækst over markedsniveauet i 2019 og at øge salgsmomentum i løbet af året som følge af timingen af vores produktlanceringer. Baseret på valutakurser pr. 13. august 2019 forventer vi fortsat en positiv valutakurseffekt på omsætningen på 1 % i 2019 inklusive effekten af valutakurssikring. Som følge af udviklingen i første halvår, herunder en negativ udvikling i produktmikset, et betydeligt højere antal end normalt af returneringer af ældre genopladelige produkter og større konkurrence end oprindeligt forventet justerer vi vores forventninger til det rapporterede resultat af primær drift (EBIT) for 2019 til DKK 2.650-2.850 mio. (tidligere DKK 2.650-2.950 mio.). Vi forventer stadig at levere betydelig vækst i pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) og at tilbagekøbe aktier for mindst DKK 1,2 mia. Som følge af de opkøbsmuligheder, vi ser, og den generelt attraktive adgang til finansiering tilstræber vi nu en gearing-multipel på 1,7-2,2 (tidligere 1,5-2,0) målt som forholdet mellem nettorentebærende gæld (NIBD) og EBITDA før afskrivninger på leasede aktiver (dvs. justeret for effekten af IFRS 16.

“Jeg glæder mig meget over vores omsætningsvækst på 8 % og over, at vores mange nye produktlanceringer tydeligvis har medført øget vækst i den sidste del af rapporteringsperioden. Som forventet har vores beslutning om at investere kraftigt i forskning og udvikling og opkøb resulteret i en stigende omkostningsbase, og sammen med det produktmiks, vi har set i Høreapparater, har det haft en udvandende effekt på vores resultat, men vi forventer, at der vil tegne sig et meget anderledes billede i andet halvår. Høreimplantater og Diagnostik har leveret stærk vækst, hvilket er meget opmuntrende. Med Oticon Opn S, de kommende Super Power- og Ultra Power-produkter fra Oticon og mange nye produkter som fx den allerførste produktfamilie fra Philips Hearing Solutions er vores konkurrenceevne ekstremt god takket være den bedste audiologi i industrien – alt sammen til gavn for høreapparatforhandlere og -brugere i hele verden,” siger Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør for Demant.

*******

Demant afholder en telekonference den 14. august 2019 kl. 14.00. For deltagelse i konferencen anvendes et af følgende telefonnumre: +45 3544 5577 (DK), +44 3333 000 804 (UK) eller +1 6319 131 422 (USA). Pinkoden er 99690426#. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet  på www.demant.com, kort før konferencen starter.

Yderligere information:
Søren Nielsen, koncernchef og adm. direktør
Telefon +45 3917 7300
www.demant.com
Øvrige kontaktpersoner:
René Schneider, CFO
Søren B. Andersson, VP IR & Corporate Strategy
Mathias Holten Møller, Investor Relations Officer
Kommunikationschef Trine Kromann-Mikkelsen

Vedhæftet fil


2019-07 Interim Report 2019.pdf