Publicerad: 2019-06-28 15:03:00 CEST
Vertiseit förvärvar Digital Signage Solutions Sweden AB
Vertiseit AB förvärvar 100 procent av Digital Signage Solutions Sweden AB
(”DSS”). Genom förvärvet stärker Vertiseit sin position inom retail tech
ytterligare. DSS omsatte omkring 10 MSEK 2018 från ett antal väletablerade
kunder i växande kundsegment. Förvärvet sker helt i linje med Vertiseits
uttalade tillväxtstrategi och tillför en kundportfölj av hög kvalitet och med
stor utvecklingspotential. Köpeskillingen uppgår till 5 MSEK som erläggs
kontant med tillträde den 28 juni 2019. 

Vertiseit är ett retail tech-bolag och en ledande helhetsleverantör av digitala
lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Bolaget har som ambition att
fortsätta sin framgångsrika tillväxtresa genom organisk tillväxt, ökade
återkommande intäkter samt utvalda bolagsförvärv. 

DSS startade sin verksamhet år 2016 och har idag ett flertal mycket intressanta
kunder på den nordiska marknaden såsom Filmstaden (tidigare SF Bio),
Fastighetsbyrån och Coca-Cola. Bolagets kundstruktur passar väl in i Vertiseits
verksamhet samtidigt som DSS erbjudande på ett fördelaktigt sätt kommer kunna
vidareutvecklas och införlivas i Vertiseit. 

”Vi söker hela tiden intressanta förvärv som kompletterar vår organiska
tillväxt och långsiktiga strategi. DSS erbjudande, kundstruktur och
teknikplattform passar oss väl vilket borgar för en smidig integrationsprocess.
Med kunder som Filmstaden, Fastighetsbyrån och Coca-Cola i den befintliga
portföljen ser vi en stor utvecklingspotential. Vår ambition är att bibehålla
och stärka DSS goda relationer med nuvarande samarbetspartners och kunder” ,
kommenterar Johan Lind, VD Vertiseit. 

Säljande parter är majoritetsägaren TREAC AB, ett investmentbolag med
huvudsaklig verksamhet inom tillverkningsindustri, samt bolagets VD och
grundare Mikael Vestin. I samband med TREAC:s renodling av verksamheten bedömer
säljarna att DSS får bättre förutsättningar att utvecklas lönsamt inom
Vertiseit-koncernen med dess fokus på digitala lösningar för framtidens retail. 

”DSS har under TREAC:s ägande haft en stark tillväxt och byggt en solid
kundportfölj. För att ta bolaget vidare och realisera bolagets fulla potential
bedömer vi att detta sker bättre hos en branschspecifik ägare. Med Vertiseits
fokus och kompetens inom Digital Signage känner vi oss trygga i att bolagets
kunder är i goda händer, vilket är vår högsta prioritet” , säger Lina Ådin,
vice koncernchef TREAC. 

Förvärvet väntas påverka vinst per aktie marginellt positivt under innevarande
år. 

Kontakter
------------------------------------------------------------------------------
Johan Lind, CEO
johan.lind@vertiseit.se
+46 703 579 154

Jonas Lagerqvist, CFO / IR-ansvarig
jonas.lagerqvist@vertiseit.se
+46 732 036 298

Certified Adviser 
Mangold Fondkommission AB
ca@mangold.se
+46 8 50 301 550

Om oss
------------------------------------------------------------------------------
Vertiseit är ett retail tech-bolag och en ledande helhetsleverantör av digitala
lösningar som stärker kundupplevelsen i butik. Våra tjänster och produkter
möjliggör en sammanhållen kundresa genom att knyta ihop det digitala och
fysiska mötet. Vertiseit erbjuder en ledande SaaS-plattform, strategi och
koncept i framtidens retail. Varberg är vår bas, Norden vår huvudmarknad och vi
följer våra kunder globalt. Idag är vi cirka 50 medarbetare i en unik mix av
kompetenser. Vi har under perioden 2012-2018 haft en årlig lönsam tillväxt om i
genomsnitt 41,0 procent (CAGR). 2018 uppgick koncernens nettoomsättning till
69,5 miljoner SEK och rörelsemarginal till 6,4 procent. 

VERTISEIT AB (publ)
Telefon: +46 340 848 11
E-post: info@vertiseit.se
Kyrkogatan 7, 432 41 Varberg, Sweden
Org.nr: 556753-5272
www.vertiseit.se (http://www.vertiseit.se)
corporate.vertiseit.se (http://corporate.vertiseit.se)

Denna information är sådan information som Vertiseit är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-06-28
15:03 CEST. 


Vertiseit förvärvar Digital Signage Solutions Sweden AB.pdf