Offentliggjort: 2019-05-23 14:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 55, 2019 – Udstedelse af obligationer til finansiering af Kort Rente (CITA) og CIBOR lån
I forbindelse med refinansiering af Kort Rente og CIBOR lån pr. 1. juli 2019 er
der åbnet nye obligationer, som supplerer de eksisterende obligationer.

Nedenfor vises hvilke obligationer, som – bl.a. under hensyn til
Tilsynsdiamanten - anvendes til finansiering af nye Kort Rente og CIBOR lån:

          Kort Rente (CITA)           CIBOR lån

Aktuel       DK0002041458,             DK0002041532,
nyudstedelse    udløb 1. juli 2023           udløb 1. juli 2022

Refinansiering 1.  DK0002044395,             DK0002044478,
juli 2019          udløb 1. juli 2022           udløb 1. juli 2023

Nye lån       DK0002044395 anvendes fra og      DK0002041532
          med 8. juli 2019 ved udstedelse af   anvendes fortsat i
          lånetilbud.              en ikke nærmere
          Lånetilbud udstedt før 8. juli bliver fastsat periode ved
          fortsat udbetalt i DK0002041458.      udstedelse af
                               lånetilbud.Når
                              skift til anden
                              obligation
                              besluttes udsendes
                              selskabsmeddelelse.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding,
Peter Brag
telefon 33 33 16 63 og Lau Kingo telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Udstedelse af obligationer til finansiering af Kort Rente (CITA) og CIBOR lån.pdf