Julkaistu: 2019-05-16 15:20:00 CEST
Componentan varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Componenta Oyj:n pörssitiedote 16.5.2019 klo 16.20

Componenta Oyj:n 16.5.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden
1.1. - 31.12.2018 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta
31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona
50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Lisäksi mahdollisten
hallituksen alaisten valiokuntien jäsenille maksetaan vuosipalkkiona 5 000
euroa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä (4). Yhtiökokous päätti
valita nykyisen hallituksen jäsenet Anne Leskelän, Asko Nevalan ja Petteri
Walldénin uudelleen hallituksen jäseniksi sekä Harri Pynnän hallitukseen uutena
jäsenenä.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi Petteri Walldénin ja varapuheenjohtajaksi Anne
Leskelän.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Samuli Perälä. Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä
siten, että yhtiökokoukset voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi pitää
vaihtoehtoisesti joko Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa.

Yhtiöjärjestyksen kohta 8 kuuluu yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen
seuraavasti:

”8. Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja
pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9)
päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää
julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös Vantaalla, Espoossa
tai Karkkilassa.”

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Componenta Oyj:n verkkosivuilla
osoitteessa www.componenta.com viimeistään 30.5.2019 alkaen.

COMPONENTA OYJ

Harri Suutari
toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Harri Suutari
toimitusjohtaja
puh. 010 403 2200

Marko Karppinen
talousjohtaja
puh. 010 403 2101

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja
koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone
- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.