Offentliggjort: 2019-05-13 13:02:31 CEST
Lån & Spar Bank A/S
Delårsrapport/Periodemeddelelse (Q1 og Q3)

Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal 2019

Ledelsesberetning

• Basisindtjeningen før nedskrivninger for 1. kvartal 2019 udgør 37,2 mio. kr., hvilket er en tilbagegang på 10,0 mio. kr. 

• Tilbagegangen skyldes fortsat faldende rentemarginal. 

• Periodens resultat før skat udgør 46,4 mio. kr., og er positivt påvirket af kursreguleringer fra bankens obligationsbeholdning. 

• Resultatet forrenter egenkapitalen før skat med 10,4 % og efter skat med 8,2 %. 

• Vækst i udlån og indlån fra tilgang af nye kunder. 

• Udgifter til personale og administration er steget 1,9 %. 

• Nedskrivningsprocenten for perioden udgør 0,1. 

• Likviditetsdækningen (LCR) udgør 317,2 %. 

• Kapitalprocenten er opgjort til 20,2. 

• Ledelsen fastholder forventningerne til 2019.

Vedhæftet fil


Kvartalsrapport ny model - 1. kvartal 2019.pdf