Julkaistu: 2019-05-08 13:00:00 CEST
Nokian Renkaat Oyj  Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019: Pehmeyttä Euroopassa, kehitystä Raskaissa Renkaissa ja Vianorissa
Nokian Renkaat Oyj Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019, 8.5.2019 klo 14.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Nokian Renkaiden tammi–maaliskuun 2019
osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä
sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/.

Tammi–maaliskuu 2019

 ·  Liikevaihto kasvoi 2,3 % ja oli 343,7 MEUR (1−3/2018: 336,0).
Vertailukelpoisilla valuutoilla liikevaihto kasvoi 3,8 %.
 ·  Liikevoitto laski 53,9 miljoonaan euroon (61,2), valuutat vaikuttivat
negatiivisesti.
 ·  Tilikauden voitto oli 194,6 MEUR (46,6), ja siihen vaikuttivat 149,6 MEUR
positiivisesti vuosien 2007–2011 verokiistojen päätökset.
 ·  Osakekohtainen tulos kasvoi 1,41 euroon (0,34), ja siihen vaikuttivat 1,08
euroa positiivisesti verokiistojen päätökset.
 ·  Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat -68,9 MEUR (-18,3).

Ohjeistus vuodelle 2019 (ennallaan)

Vuonna 2019 liikevaihdon vertailukelpoisilla valuutoilla odotetaan kasvavan ja
liikevoiton olevan suunnilleen vuoden 2018 tasolla. Vuonna 2018 päivitetyn
strategian mukaisesti Nokian Renkaat hakee lisäkasvua Venäjällä, Keski
-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kasvuun liittyvistä investointiohjelmista
johtuen liikevoitto vuonna 2019 sisältää merkittäviä ylimääräisiä liiketoiminnan
kuluja vuoteen 2018 verrattuna.

Hille Korhonen, toimitusjohtaja:

“Nokian Renkailla oli moninainen alku vuodelle. Liikevaihtomme kasvoi 3,8 %
vertailukelpoisilla valuutoilla ja etenimme hyvin Raskaissa Renkaissa ja
Vianorissa. Henkilöautonrenkaiden sisäänmyynti Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa
laski, mikä yhdessä Pohjois-Amerikan toimitusten aikataulutuksen kanssa vaikutti
negatiivisesti Henkilöautonrenkaiden liikevaihtoon. Tämän kompensoi osittain
aikaisemmat toimitukset Venäjällä. Liikevoitto laski johtuen erittäin kilpaillun
Keski-Euroopan markkinan ja valuuttojen vuoksi.

Saimme maaliskuussa 2019 lopulliset päätökset vuosien 2007−2010 ja vuoden 2011
verokiistoissa. Molemmat päätökset olivat positiiviset yhtiölle, ja oikaisut
taloudelliseen raportointiin tehtiin vuoden 2019 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä.

Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaamme, ja olen erityisen ylpeä siitä, että
helmikuussa yhtiö listattiin Silver Class -luokkaan RobecoSAMin kestävän
kehityksen vuosikirjassa 2019. Premium-rengasbrändinä haluamme olla
suunnannäyttäjä vastuullisena yrityksenä.

Vuonna 2019 jatkamme työtämme kasvun edistämiseksi huolimatta Euroopan auto- ja
rengasmarkkinan pehmeydestä. Keskitymme strategisten projektiemme
toteuttamiseen, erityisesti Yhdysvaltojen-tehtaan rakentamiseen. Projekti etenee
suunnitelmien mukaan, ja kaupallisen tuotannon on määrä alkaa vuoden 2020
alussa.”

Avainluvut, MEUR

+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|                     |1–3  |1–3  |Muutos|VV*  |2018  |
|                     |/19  |/18  |%   |Muutos|    |
|                     |   |    |   |%   |    |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Liikevaihto               |343,7 |336,0  |2,3% |3,8% |1 595,6|
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Liikevoitto               |53,9  |61,2  |   |   |372,4 |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Liikevoitto-%              |15,7% |18,2%  |   |   |23,3% |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Voitto ennen veroja           |90,7  |60,0  |   |   |361,7 |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Tilikauden voitto            |194,6 |46,6  |   |   |295,2 |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Tulos/osake, euroa **          |1,41  |0,34  |   |   |2,15  |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % *** |20,2% |21,7% |   |   |23,3% |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Omavaraisuusaste, %           |75,7% |79,1% |   |   |71,0% |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat|-68,9 |-18,3 |   |   |536,9 |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Gearing, %                |-3,2% |-11,6% |   |   |-21,2% |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Korollinen nettovelka          |-54,9 |-174,1 |   |   |-315,2 |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+
|Bruttoinvestoinnit            |54,3  |17,5  |   |   |226,5 |
+-----------------------------------------+------+-------+------+------+-------+

* Vertailukelpoisilla valuutoilla
** Tulos/osake poislukien verokiistojen päätösten 1,08 euron vaikutus oli 0,33
euroa
*** Rullaava 12 kk

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi standardi astui voimaan 1. tammikuuta 2019 ja korvasi aiemman IAS 17
-standardin. Nokian Renkaat -konserni soveltaa poikkeussääntöä, jonka mukaan
lyhytaikaisia vuokrasopimuksia, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai lyhyempi,
ei ole tarpeen kirjata taseeseen. Nokian Renkaat -konserni ei myöskään kirjaa
taseeseen velkaa sopimuksista, joissa vuokrakohteen arvo ei ole konsernin
kannalta materiaalinen. Suurin osa IFRS 16 perusteella käyttöoikeusomaisuudeksi
tunnistetuista vuokrasopimuksista koskee Vianor-ketjun kiinteistöjä sekä
varastoja.
IFRS 16 -standardilla oli vähäinen vaikutus Q1-tuloslaskelmaan (EBIT-vaikutus
+0,7 MEUR, tilikauden tulokseen vaikutus -0,4 MEUR). Korolliset nettovelat
31.3.2019 kasvoivat 132,6 MEUR. Käyttöomaisuus kasvoi 132,2 MEUR johtuen
vuokramaksujen kirjaamisesta taseeseen omaisuuseräksi.

LIIKETOIMINTAYKSIKKÖJEN KATSAUKSET

Henkilöautonrenkaat

+---------------+-----+-----+------+------+--------+
|        |1–3 |1–3 |Muutos|VV*  |2018   |
|        |/19 |/18 |%   |Muutos|    |
|        |   |   |   |%   |    |
+---------------+-----+-----+------+------+--------+
|Liikevaihto, M€|256,3|259,1|-1,1% |0,7% |1 150,8 |
+---------------+-----+-----+------+------+--------+
|Liikevoitto, M€|63,2 |74,0 |   |   |356,5  |
+---------------+-----+-----+------+------+--------+
|Liikevoitto, % |24,7%|28,6%|   |   |31,0%  |
+---------------+-----+-----+------+------+--------+

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Raskaat Renkaat

+---------------+------+------+------+------+-----+
|        |1–3  |1–3  |Muutos|VV*  |2018 |
|        |/19  |/18  |%   |Muutos|   |
|        |   |   |   |%   |   |
+---------------+------+------+------+------+-----+
|Liikevaihto, M€|48,3  |43,1  |11,9% |12,1% |187,7|
+---------------+------+------+------+------+-----+
|Liikevoitto, M€|9,0  |8,3  |   |   |28,6 |
+---------------+------+------+------+------+-----+
|Liikevoitto, % |18,7% |19,2% |   |   |15,2%|
+---------------+------+------+------+------+-----+

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

Vianor, omat pisteet

+------------------------+-------+-------+------+------+-----+
|            |1–3  |1–3  |Muutos|VV*  |2018 |
|            |/19   |/18   |%   |Muutos|   |
|            |    |    |   |%   |   |
+------------------------+-------+-------+------+------+-----+
|Liikevaihto, M€     |57,0  |53,3  |7,0% |8,4% |337,2|
+------------------------+-------+-------+------+------+-----+
|Liikevoitto, M€     |-12,0  |-14,7  |   |   |1,6 |
+------------------------+-------+-------+------+------+-----+
|Liikevoitto, %     |-21,0% |-27,5% |   |   |0,5% |
+------------------------+-------+-------+------+------+-----+
|Omat palvelupisteet,kpl,|187   |193   |   |   |188 |
|ajanjakson lopussa   |    |    |   |   |   |
+------------------------+-------+-------+------+------+-----+

* Vertailukelpoisilla valuutoilla

PUHELINKONFERENSSI

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle
järjestetään 8.5.2019 klo 15.00. Toimitusjohtaja Hille Korhonen sekä talous- ja
rahoitusjohtaja Teemu Kangas-Kärki esittelevät katsauksen.

Tilaisuuteen voi osallistua soittamalla 5−10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua:

Suomi: +358 981710310
Ruotsi: +46 856642651
UK: +44 3333000804
US: +1 6319131422

PIN: 99569516#

Tilaisuutta voi myös kuunnella www.nokianrenkaat.fi/tulosinfo-Q1
-2019  (https://nokiantyres.videosync.fi/2019-q1/register)

Puhelinkonferenssin äänitallenne ja sen tekstiversio ovat saatavilla yhtiön
internet-sivuilta myöhemmin.

TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Puolivuosikatsaus 2019 julkaistaan 6.8.2019.

Tiedotteet ja yritysinformaatio löytyvät internet-sivuilta osoitteesta
www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/

Nokian Renkaat Oyj
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja:

Hille Korhonen, toimitusjohtaja, puh. 010 401 7733
Teemu Kangas-Kärki, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 401 7750
Päivi Antola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 401 7327

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com

Liite: Nokian Renkaiden Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2019
Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja ja yksi alansa
vastuullisimmista yrityksistä. Tarjoamme mielenrauhaa kaikissa olosuhteissa
kehittämällä laadukkaita, turvallisia ja ympäristöystävällisiä renkaita henkilö-
ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin. Erityisen tunnettuja olemme
haastaviin olosuhteisiin suunnitelluista innovatiivista talvirenkaista.
Konserniimme kuuluu myös autonhuoltoon ja rengaspalveluihin erikoistunut Vianor
-ketju. Vuonna 2018 yhtiömme liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa ja
henkilöstömäärä noin 4 800. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokianrenkaat.fi


05084944.pdf