Offentliggjort: 2019-05-06 09:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 49, 2019 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits Kort Rente (CITA) og CIBOR
lån pr. 1. juli 2019 gennemføres elektroniske auktioner den 27. og 28. maj 2019.

Nordea Kredit refinansierer Kort Rente (CITA) og CIBOR lånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Danmark,
filial af Nordea Bank Abp.

Obligationer                        DK0002044395 NDACITA6OA22RF

                                            DK0002044478 NDACIBOR6OA23RF

Auktionen                           Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens
auktionsdelmarked.

                                            Bemærk at udbuddet vil ske ved
anvendelse af participant NOA.

                                            Obligationen NDACITA6OA22RF (ISIN
-kode DK0002044395), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillægget,
som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

                                            Obligationens kupon pr. 1. juli 2019
fremkommer således: 6 måneders CITA, der fastsættes den 25. juni 2019
multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten
afrundes til 2 decimaler.

                                            Obligationen NDACIBOR6OA23RF (ISIN
-kode DK0002044478), sælges til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillægget,
som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

                                            Obligationens kupon pr. 1. juli 2019
fremkommer således: 6 måneders CIBOR, der fastsættes den 25. juni 2019
multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg. Renten
afrundes til 2 decimaler.

                                            Investorer gøres opmærksom på, at de
opnåede tillæg til CITA og CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.

                                            Ved auktionerne anvendes det
hollandske auktionsprincip og auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at
alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata
tildeling. Ingen bud over skæringstillægget vil få tildeling.

Auktionsdato                     Auktionerne foregår:

DK0002044395 NDACITA6OA22RF mandag den 27. maj 2019

DK0002044478 NDACIBOR6OA23RF tirsdag den 28. maj 2019

Rating                                 Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s
og AAA hos Standard & Poor’s.

Beløb                                  DK0002044395 NDACITA6OA22RF DKK 14,0 mia.

                                            DK0002044478 NDACIBOR6OA23RF DKK
14,0 mia.

Øvrige vilkår                       Nordea Kredit er ikke forpligtet til at
afhænde hele det annoncerede beløb på auktionen.

                                            Nordea Kredit kan vælge at ændre den
planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.

Bud/afregning                    Auktionerne åbner kl. 09.30 og lukker kl.
10.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud senest kl. 10.39.

Der bydes i rente og det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.

Valør                                   1. juli 2019.

                                            Beløbene der skal sælges på auktion
opskrives i VP den 24. maj 2019.

Deltagere                            Bud kan afgives af alle med adgang til det
danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.

                                            Bud kan i tilfælde af tekniske
problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Frank Klahsen på
telefon 33 33 14 44 og Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Lau Kingo på telefon 33 33 17 51.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf