Offentliggjort: 2019-03-13 10:00:00 CET
Københavns Lufthavne A/S
Ændring ledelse/revision

Valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S

Selskabsmeddelelse
København, den 13. marts 2019

Medarbejderne i Københavns Lufthavne A/S har afsluttet valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse.
Følgende medlemmer blev valgt for de næste fire år:

  • Betina Hvolbøl Thomsen (nyvalg)
  • Dan Hansen (genvalg)
  • John Flyttov (genvalg)

Som suppleanter for de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lufthavne A/S valgte medarbejderne Michael Marott Bock, René Sommer og Jonas Kjær-Westermann.
De nye medarbejderrepræsentanter indtræder i bestyrelsen efter den ordinære generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S den 10. april 2019. Ved samme lejlighed udtræder den tidligere medarbejderrepræsentant Jesper Bak Larsen af bestyrelsen.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
         
P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontakt:
Christian Kledal
General Councel

Telefon: +45 32313231
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup   Contact: Thomas Woldbye CEO   Telefon: 3231 3231 Fax:       3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk
CVR nr. 14 70 72 04  

Vedhæftet fil


Selskabsmeddelelse - Valg af medarbejderrepræsentanter - 2019.pdf