Offentliggjort: 2019-02-21 09:30:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 22, 2019 – Nordea Kredit åbner 0-kupon 10 årig obligation med udløb i 2030
Nordea Kredit vil åbne en ny særligt dækket realkreditobligation (SDRO) med fast
rente med udløb 1. oktober 2030.

Obligationen er i danske kroner, konverterbar og har en rentekupon på 0 pct.

Obligationen vil blive registreret i VP SECURITIES, og Nordea Kredit vil søge om
obligationens optagelse til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Obligationens endelige vilkår vil blive offentliggjort i en særskilt
selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende den nye obligation kan rettes til Jesper
Bærentzen, Nordea Kredit på telefon 5547 4195.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


02214169.pdf