Offentliggjort: 2019-02-20 12:00:34 CET
Selskabsmeddelelse nr. 20, 2019 Generalforsamling i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab (CVR-nr. 15 13 42 75)
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har afholdt ordinær generalforsamling den
20. februar 2019 klokken 9.00 hos Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp,
Grønjordsvej 10, 2300 København S.

Generalforsamlingen godkendte den fremlagte lønpolitik, forhøjelse af vederlaget
til det eksterne bestyrelsesmedlem, den fremlagte årsrapport med
revisionspåtegning og forslaget om at årets overskud på kr. 1.592.519.222,79
bliver udbetalt som dividende.

Generalforsamlingen tog bestyrelsesformandens beretning herunder
aflønningsredegørelsen til efterretning.

Den siddende bestyrelse blev genvalgt.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt
som ekstern revision.

Spørgsmål kan rettes til Mads Sixhøj, telefon +45 70 80 11 62.


Venlig
hilsen


Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


20190220 Selskabsmeddelelse.pdf