Offentliggjort: 2019-02-01 11:21:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 11, 2019 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
Refinansieringen af Nordea Kredits rentetilpasningslån pr. 1. april 2019
gennemføres ved auktioner i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). De
udbudte obligationer er rated Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard & Poor’s.

Auktionerne gennemføres af Nordea Bank Abp og afholdes på NASDAQ Copenhagens
auktionsdelmarked tirsdag den 5. februar og onsdag den 6. februar 2019.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis kl. 10.00 og kl.
12.30. Der vil ske tildeling af accepterede bud hurtigst muligt herefter, dog
senest kl. 10.09 henholdsvis kl. 12.39.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets.
Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93 og Frank Klahsen
på telefon 33 33 14 44.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer. For øvrige obligationer bydes med maksimalt to decimaler. Ved
auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb til skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive tale om
pro rata tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.

Auktionsmængder og auktionstidspunkter m.v. fremgår af pdf-filen. Nordea Kredit
er ikke forpligtet til at afhænde hele det annoncerede beløb.

Salget afregnes med valør den 1. april 2019.

De obligationer, der skal sælges på auktionerne, opskrives i VP Securities
mandag den 4. februar 2019.

Auktionsresultater og kalkulerede rentesatser kan dagligt følges på henholdsvis
www.nordeakredit.dk under ”Investor information” og på
www.nordea.dk/privat/lan/bolig/foelg-auktionen.html.

Investorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot
-valør, såfremt investor leverer udløbende inkonverterbare Nordea Kredit
obligationer til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag dagligt inden
kl. 14.00.

De nye særligt dækkede realkreditobligationer er omfattet af bestemmelserne om
regulering af refinansieringsrisikoen i lov om realkreditlån og
realkreditobligationer m.v. Auktionstriggeren gælder for alle de nye særligt
dækkede realkreditobligationer, mens rentetriggeren tillige gælder for de
særligt dækkede realkreditobligationer med udløbsdato senest 1. april 2021.

For obligationer med auktionstrigger gælder:
Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (”loven”) fastsætter
restriktioner for det endelige salg og tildeling af obligationer i tilfælde af
fejlet auktion.

For obligationer med rentetrigger gælder:
Loven fastlægger restriktioner for stigningen i den effektive rente i
forbindelse med refinansiering. Den effektive rente må ikke stige mere end 5
procentpoint. Det er en betingelse for den endelige afslutning af salget og
tildeling af obligationer, at denne begrænsning er overholdt.

Da Nordea Kredit efter loven ikke må igangsætte auktioner uden at have en
berettiget forventning om, at de kan gennemføres, overvåger Nordea Kredit
markedssituationen helt op til auktionstidspunkterne, og i tilfælde af ændringer
i markedssituationen kan der ske aflysning eller ændringer af
auktionstidspunkter og -vilkår mv. Sådanne ændringer vil blive oplyst i en
selskabsmeddelelse.

Eventuelle spørgsmål vedrørende auktionerne kan rettes til Nordea Bank Abp, Long
Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf