Offentliggjort: 2019-01-09 10:15:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 3, 2019 – Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkredit- aktieselskab
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs
rentetilpasningslån pr. 1. april 2019 gennemføres en elektronisk auktion i
februar 2019.

Nordea Kredit refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionen    Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
         Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
         auktionstypen "hidden call".
         Det indebærer, at alle bud over skæringskursen vil blive
         afregnet det fulde beløb til skæringskursen. For bud på
         skæringskursen kan der blive tale om pro rata tildeling. Alle
         bud under skæringskursen vil ikke få nogen tildeling.
Auktionsperiode 5. og 6. februar 2019.
Beløb      De udbudte mængder samt fordeling på dage forventes
         offentliggjort 4. februar 2019.
Valør      1. april 2019.
Deltagere    Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
         auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding,
Peter Brag på telefon 3333 1663.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion.01042019.DK, 1.meddelelse.pdf