Offentliggjort: 2018-12-21 14:55:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 133, 2018 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. januar 2019.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer med
negativ rente pr. 1. januar 2019 for at opfylde kravene til offentliggørelse i
lov om kapitalmarkeder § 24.

Bemærk at negativ kuponrente bliver modregnet i det udtrukne beløb, inden det
udtrukne beløb udbetales til investor.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


20190101.CK95xml.negativ.xml