Julkaistu: 2018-12-04 07:30:00 CET
Raisio
Sisäpiiritieto

Raision uusi strategia vuosille 2019 - 2021

Raisio Oyj, pörssitiedote, 4.12.2018 klo 8.30

RAISION UUSI STRATEGIA VUOSILLE 2019 - 2021

Raision hallitus on hyväksynyt yhtiön uuden strategian vuosille 2019 - 2021. Raisio on terveelliseen ruokaan keskittyvä yhtiö, jonka tavoitteena on olla innovatiivinen ja yhä kansainvälisempi bränditalo. Raision tärkein tavoite on strateginen kasvu orgaanisesti ja yritysostoin. Myös tavoitteellinen vastuullisuusohjelma on kiinteä osa Raision strategiaa.

Uusi Terveellisen kasvun strategia rakentuu kahdelle vahvalle tukijalalle. Raisio jatkaa panostusta johtavan ja kansainvälisen kolesterolia alentavan Benecol-brändin kasvattamiseen. Sen rinnalle rakennetaan yhtiön vahvaan kauraosaamiseen perustuva eurooppalainen liiketoiminta.

Raisio hakee kasvua myös laajentumalla uusille markkina-alueille Euroopassa sekä vahvistamalla ydinliiketoimintojensa kasvua ja kannattavuutta. Tulevaisuuden Raisio on vahvasti arvojohdettu yhtiö, jonka pitkäjänteisen menestyksen mahdollistaa osaava ja sitoutunut henkilöstö.

Hallitus määritteli Raisiolle myös strategiaan pohjautuvat taloudelliset tavoitteet. Tavoitteena on yli neljän prosentin keskimääräinen vuosittainen liikevaihdon orgaaninen kasvu. Strategiakauden aikana Raision tavoitteena on myös, että vertailukelpoinen liiketulos on yli 10 prosenttia liikevaihdosta. Vuonna 2021 Raision tavoitteena on 260 miljoonan euron liikevaihto ja 32 miljoonan euron vertailukelpoinen liiketulos. Tavoitteet on määritelty yhtiön vuoden 2018 jatkuville liiketoiminnoille. Raisio jatkaa investointeja brändeihin, tutkimukseen ja kehitykseen sekä omaan tuotantoon yhtiön tärkeimmissä tuotekategorioissa.

RAISIO SELKEYTTÄÄ RAKENTEENSA LIIKEIDEOIDEN MUKAISEKSI

Vuonna 2018 toteutetun ydinliiketoimintaan keskittymisen ja rakenteellisten muutosten jälkeen Raisio uudistaa vuoden 2019 alusta konsernin raportoitavat segmentit. Uudet liiketoimintasegmentit ovat Terveelliset elintarvikkeet ja Terveelliset ainesosat.

Terveelliset elintarvikkeet -yksikkö keskittyy kuluttajabrändeihin markkina-alueenaan Eurooppa. Terveelliset ainesosat -yksikköön keskitetään kalanrehut, Benecol-tuotteiden ainesosan myynti sekä viljapohjaisten elintarvikkeiden ja niiden ainesosien myynti teollisuudelle ja suurkeittiöille.

Raisio Oyj

Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi, p. 050 537 3883
viestintä- ja IR-päällikkö Heidi Hirvonen, puh. 050 567 3060


Raisio Oyj

Raisio on kansainvälinen yhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Nalle ja Sunnuntai. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Raision osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2017 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 235 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 36 miljoonaa euroa. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.

Jakelu
Nasdaq
Keskeinen media
www.raisio.com