Offentliggjort: 2018-11-06 10:20:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 107, 2018 - Auktion over obligationer (SDRO) i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr. 1.
januar 2019 gennemføres en elektronisk auktion 21. november 2018.

Nordea Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer
(SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank.

  Obligationer  ISIN: DK0002043231
         Navn: NDAEURIBOR3 OA22RF

  Auktionen   Auktionen foregår på NASDAQ Copenhagens
         auktionsdelmarked.Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse
         af participant NOA.
         Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et
         rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den
         løbende kuponfastsættelse.
         Obligationernes kupon pr. 1. januar 2019 fremkommer således:
         3 måneders EURIBOR, der fastsættes den 19. december 2018
         multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for
         rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.
         Investor gøres opmærksom på, at det ved auktionen fastsatte
         rentetillæg er gældende i hele obligationens løbetid.
         Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og
         auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
         skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
         fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
         tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil
         ikke få nogen tildeling.

  Auktionsdato  Auktionen foregår onsdag den 21. november 2018.

  Rating     Obligationens rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
         Poor’s.

  LCR kategori  2A

  Beløb     EUR 450 mio. Beløbet vil blive opskrevet i VP den 16.
         november 2018

  Kurs      Obligationerne sælges til kurs 100,20

  Øvrige     Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
  vilkår     udbudte beløb på auktionen.
         Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode,
         herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.

  Bud/afregning Auktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 13.00. Der vil ske
           tildeling af accepterede bud senest kl. 13.09.
         Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge
         bud ind med to decimaler.

  Valør     Salget afregnes med valør den 2. januar 2019.
         Investor tilbydes at modtage de købte obligationer med spot
         valør såfremt investor leverer ISIN LU1110205314 til Nordea
         Bank.
         Ombytning og vilkår aftales med Peter Brag eller Finn
         Nicolaisen i Nordea Bank på auktionsdagen inden kl. 15.00.

  Deltagere   Bud kan afgives af alle med adgang til det danske
         auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.
         Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
         Markets.
         Kontaktpersoner er Brian Christophersen på telefon 33 33 16
         93 og Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion.201811.DK.pdf