Offentliggjort: 2018-08-24 12:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 82, 2018 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. oktober 2018.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. oktober 2018, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i
lov om kapitalmarkeder § 24.
Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


20181001.CK95xml.xml