Offentliggjort: 2018-08-15 09:07:31 CEST
Gyldendal A/S
Intern viden

Gyldendal nedjusterer forventningerne til årets resultat

SELSKABSMEDDELELSE nr. 6/2018

København, 15. august 2018
Gyldendal A/SGyldendal nedjusterer forventningerne til årets resultat

Baseret på foreløbige regnskabsrapporteringer nedjusterer Gyldendal-koncernen forventningerne til årets resultat før skat for 2018 til et overskud omkring 20 mio. kr. Ved årets begyndelse forventede Gyldendal A/S et resultat før skat på samme niveau som i 2017 (45 mio. kr.).

Foreløbige hovedtal for 1. halvår 2018

Koncernen har i første halvår 2018 haft et resultat for skat på -45 mio. kr. (-29 mio. kr. i første halvår 2017). Omsætningen var lidt over 2017-niveau. Indtjeningen er negativt påvirket af lagernedskrivninger på bøger, som ikke har mødt den forventede efterspørgsel fra private forbrugere. Omsætning og indtjening på uddannelsesområdet svarede derimod til forventningerne.

Der er fortsat vækst i digital omsætning, både på uddannelsesområdet og til privatmarkedet, og omsætningen af digitale produkter er steget fra 26% til 30% af omsætningen.

Hovedtal 1. halvår20182017
Omsætning362346
  • heraf digital omsætning
10991
Driftsresultat (EBIT)-45-29

Forventninger til 2018

Underskuddet i første halvår 2018 er større end forventet, og forventningerne til indtjeningen på det private marked i andet halvår er yderligere dæmpet. De primære årsager til nedjusteringen kan henføres til privatmarkedet:

  • Stigende nedskrivninger af et bredt antal udgivelser, som ikke var tilpasset efterspørgslen på privatmarkedet
  • Stigende kostpriser pr. produceret bog
  • Udskudte udgivelser og lavere salg af forventede bestsellere
  • Øget frafald af bogklubmedlemmer og lavere salg pr. medlem

Der er iværksat tiltag til revitalisering af bogklubberne og til reduktion af antal årlige udgivelser samt til nedbringelse af kostpriser, oplag og omkostninger. Disse tiltag vil dog først få mærkbar effekt på længere sigt.

Samlet set forventes for regnskabsåret 2018 en omsætning på samme niveau som i 2017 (863 mio. kr.), men et lavere resultat før skat.

Halvårsrapporten for 2018 bliver offentliggjort den 23. august 2018.

GYLDENDAL A/S

For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Morten Hesseldahl, telefon 2424 1669