Offentliggjort: 2018-05-18 12:00:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 48, 2018 – Nordea Kredit Realkreditaktieselskabs udtrækning pr. 1. juli 2018.
Nordea Kredit offentliggør hermed udtrækning af konverterbare obligationer pr.
1. juli 2018, med henblik på at opfylde transparensdirektivets krav om
offentliggørelse. Oplysningerne er omfattet af kravene til offentliggørelse i
lov om kapitalmarkeder § 24.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


20180701.CK95xml.xml