Offentliggjort: 2018-05-08 14:35:00 CEST
Selskabsmeddelelse nr. 46, 2018 - Auktioner over obligationer i Nordea Kredit Realkredit-aktieselskab.
I forbindelse med refinansieringen af Nordea Kredits Kort Rente (CITA) og CIBOR
lån pr. 1. juli 2018 gennemføres elektroniske auktioner den 22. og 23. maj 2018.

Nordea Kredit refinansierer Kort Rente (CITA) og CIBOR lånene i særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Danmark,
filial af Nordea Bank AB (publ), Sverige.

Obligationer  DK0002041458 NDACITA6OA23RF
        DK0002041532 NDACIBOR6OA22RF
Auktionen   Auktionerne foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
        Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.
        Obligationen NDACITA6OA23RF (ISIN-kode DK0002041458), sælges til
        kurs 100,20 – og der bydes på rentetillægget, som skal tillægges
        referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
        Obligationens kupon pr. 1. juli 2018 fremkommer således: 6
        måneders CITA, der fastsættes den 26. juni 2018 multipliceres
        med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionens tillæg.
        Renten afrundes til 2 decimaler.
        Obligationen NDACIBOR6OA22RF (ISIN-kode DK0002041532), sælges
        til kurs 100,20 – og der bydes på rentetillægget, som skal
        tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.
        Obligationens kupon pr. 1. juli 2018 fremkommer således: 6
        måneders CIBOR, der fastsættes den 26. juni 2018 multipliceres
        med 365/360, hvorefter der reguleres for auktionernes tillæg.
        Renten afrundes til 2 decimaler.
        Investorer gøres opmærksom på, at de opnåede tillæg til CITA og
        CIBOR er gældende i obligationernes løbetid.
        Ved auktionerne anvendes det hollandske auktionsprincip og
        auktionstypen ”hidden call”. Det indebærer, at alle bud under
        skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det
        fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive
        tale om pro rata tildeling. Ingen bud over skæringstillægget vil
        få nogen tildeling.
Auktionsdato  Auktionerne foregår:
        DK0002041458 NDACITA6OA23RF tirsdag den 22. maj 2018
        DK0002041532 NDACIBOR6OA22RF onsdag den 23. maj 2018
Rating     Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos Standard &
        Poor’s.
Beløb     DK0002041458 NDACITA6OA23RF DKK 22,0 mia.
        DK0002041532 NDACIBOR6OA22RF DKK 14,8 mia.
Øvrige     Nordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det
vilkår     annoncerede beløb på auktionen.
        Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode,
        herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.
Bud/afregning Auktionerne åbner kl. 10.00 og lukker kl. 11.30. Der vil ske
        tildeling af accepterede bud kl. 11.40.
        Der bydes i rente og det vil være muligt at lægge bud ind med to
        decimaler.
Valør     2. juli 2018.
        Beløbene der skal sælges på auktion opskrives i VP den 18. maj
        2018.
Deltagere   Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktions
        delmarked på NASDAQ Copenhagen.
        Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea
        Markets. Kontaktpersoner er Frank Klahsen på telefon 33 33 14 44
        og Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Group Treasury & ALM,
Peter Brag på telefon 33 33 16 63 og Finn Nicolaisen på telefon 33 33 16 25.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf