Julkaistu: 2018-05-04 08:00:00 CEST
Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2018: Vuosi alkoi odotusten mukaisesti, vertailukelpoinen käyttökate parani
Altia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuu 2018: Vuosi alkoi odotusten
mukaisesti, vertailukelpoinen käyttökate parani

Tammi–maaliskuu 2018 verrattuna tammi–maaliskuuhun 2017

 · Kasvua kiinteillä valuuttakursseilla oli 2,0 prosenttia. Epäsuotuisat
valuuttakurssivaihtelut vaikuttivat raportoituun liikevaihtoon, ja raportoitu
liikevaihto oli 73,5 (73,4) miljoonaa euroa
 · Pääsiäisen ajoittumisella ensimmäiseen neljännekseen oli positiivinen
vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen
 · Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,2 (4,3) miljoonaa euroa eli 7,0 (5,8)
prosenttia liikevaihdosta
 · Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -4,1 (-0,5) miljoonaa euroa,
ja ne liittyivät listautumisesta koituneisiin kuluihin
 · Nettovelka / vertailukelpoinen käyttökate (liukuva 12 kk) oli 1,8 (0,7)

 · Suomen uusi alkoholilaki avasi päivittäistavarakaupan Altian vahvoille
brändeille, kuten Koskenkorvalle, Jaloviinalle ja Leijonalle
 · Tulosohjaus pysyy ennallaan

Avainluvut

+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|                           |Q1/18 |Q1/17 |2017 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Liikevaihto, milj. €                 |73,5  |73,4  |359,0|
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Vertailukelpoinen käyttökate, milj. €         |5,2  |4,3  |42,4 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|   % liikevaihdosta                  |7,0  |5,8  |11,8 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Käyttökate, milj. €                  |1,1  |3,8  |40,3 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Vertailukelpoinen liiketulos, milj. €         |1,6  |0,7  |28,2 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|   % liikevaihdosta                  |2,2  |1,0  |7,8 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Liiketulos, milj. €                  |-2,5  |0,3  |26,1 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Kauden tulos, milj. €                 |-1,8  |0,7  |18,3 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Osakekohtainen tulos, euroa              |-0,05 |0,02  |0,51 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Nettovelka/vertailukelpoinen käyttökate, liukuva 12 kk|1,8  |0,7  |1,1 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+
|Henkilöstö keskimäärin                |705  |785  |762 |
+------------------------------------------------------+------+------+-----+

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-lukuihin esitetään
liiketoimintakatsauksen sivulla 10.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä:

”Vuoden 2018 ensimmäiset kolme kuukautta kehittyivät odotustemme mukaisesti.
Liikevaihto kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna kasvoi 2,0 prosenttia.
Heikot Ruotsin ja Norjan kruunut painoivat raportoitua liikevaihtoa -1,3
miljoonaa euroa, päätyen edellisen vuoden tasolle. Pääsiäisen ajoittumisella oli
tänä vuonna myönteinen vaikutus ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon ja
kannattavuuteen. Vertailukelpoinen käyttökateprosentti parani edelleen ja oli
ensimmäisellä neljänneksellä 7,0 (5,8) prosenttia. Altian listautuminen
toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, ja siihen liittyvät kulut vaikuttivat
kauden raportoituun kannattavuuteen ja tulokseen.

Alkuvuodesta voimaan tullut uusi alkoholilaki avasi päivittäistavarakaupan
Altian omille ja päämiesten brändeille. Painopiste ensimmäisellä neljänneksellä
oli jakelun rakentamisen aloittamisessa ja uusien tuotteiden lanseerauksessa.
Maaliskuussa Altia lanseerasi Koskenkorva ready-to-drink-juomat, Jaloviina Long
Drinkin ja uuden Leijona Lonkeron päivittäistavarakauppaan. Uusia lanseerauksia
sekä omien brändiemme että päämiesbrändiemme osalta valmistellaan toisen
neljänneksen aikana. Altian päivittäistavaraliiketoiminta on käynnistynyt hyvin.
Päivittäistavarakaupan valikoima jatkaa kehittymistään tulevina kuukausina, kun
kauppaketjujen odotetaan laajentavan tarjontaansa, erityisesti ready-to-drink
-tuotteissa.

Viennissä painopiste on edelleen keskeisten vientimarkkinoiden kehittämisessä
vahvojen pohjoismaisten avainbrändien, Koskenkorvan, O.P. Andersonin ja
Larsenin, kautta. Viennissä näkyy hyvää edistystä, ja se on kehittynyt
odotustemme mukaisesti.

Ensimmäisellä neljänneksellä lanseerasimme aktiivisesti uusia tuotteita
avainmarkkinoillemme. Esimerkiksi Suomessa lanseerattiin konjakkikategoriaan
innovatiivinen Renault Avec, jolla on ainutlaatuinen valmistusprosessi ja uusi
maku. Ruotsissa Altia lanseerasi Systembolagetiin uusia kuohuviinejä – Amies
amiesin ja Say Blushin – ja Tanskassa tuotiin markkinoille uusi snapsi: Brøndums
Fadlagret. Pääsiäinen on yksi vuoden tärkeimmistä sesongeista akvaviiteille ja
snapseille, ja Altian brändit menestyivät ensimmäisellä neljänneksellä hyvin
Pohjoismaissa.

Altian listautuminen, joka saatiin päätökseen maaliskuun lopussa, herätti paljon
mielenkiintoa ja osakemyynti ylimerkittiin selvästi. Odotamme innolla yhteistä
matkaamme uusien osakkeenomistajiemme kanssa. Tulemme edelleen parantamaan
kykyämme kehittyä ja kilpailla menestyksekkäästi sekä Pohjoismaisilla että
globaaleilla alkoholijuomien markkinoilla. Keskitymme jatkossa edelleen
strategisiin painopistealueisiimme: pohjoismaisten ydinbrändien kasvattamiseen,
merkittävän muutoksen toteuttamiseen viineissä sekä strategisten
kumppanuuksiemme vahvistamiseen ja myyntikanaviemme laajentamiseen samalla, kun
jatkamme kokonaistehokkuuden parantamista.”

Näkymät vuodelle 2018

Markkinat

Konsernin liiketoimintojen kehitykseen ja kannattavuuteen vaikuttavat muun
muassa markkina- ja kilpailutilanne, talouden kehitys, kuluttajien tuonti ja
alkoholiverotuksen muutokset. Euroalueen epävarmuus ja kuluttajien
ostokäyttäytymisen muutokset jatkuvat edelleen. Kulutuskysynnän kehitykseen
liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Raaka-ainehintojen ja valuuttojen
volatiliteetin ennakoidaan jatkuvan.

Kausiluonteisuus

Toimiala on kausiluonteinen, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihto ja
liikevoitto ovat yleensä muita vuosineljänneksiä huomattavasti suuremmat.

Ohjaus

Altian avainbrändien portfoliota koskevan positiivisen trendin odotetaan
jatkuvan. Keskeisiin raaka-aineisiin kohdistuva kustannuspaine ja viennin
kasvattaminen tulevat vaikuttamaan kannattavuuden kehitykseen. Heikoista Ruotsin
ja Norjan kruunuista johtuvien epäsuotuisten valuuttavaikutusten odotetaan
jatkuvan.

23.2.2018 julkaistu tulosohjaus pysyy ennallaan: Konsernin vertailukelpoisen
käyttökatteen (EBITDA) odotetaan paranevan tai olevan vuoden 2017 tasolla.

Lisätiedot:

Pekka Tennilä, toimitusjohtaja
Matti Piri, CFO

Yhteystiedot:

Analyytikot ja sijoittajat: Tua Stenius-Örnhjelm, sijoittajasuhteet, puh. 040
748 8864

Media: Petra Gräsbeck, viestintäjohtaja, puh. 040 767 0867

Puhelinkokous ja webcast-lähetys:

Altia järjestää analyytikoille ja sijoittajille puhelinkokouksen ja webcast
-lähetyksen englannin kielellä 4.5.2018 klo 11.00.

Toimitusjohtaja Pekka Tennilä ja talousjohtaja Matti Piri esittelevät
ensimmäisen neljänneksen liiketoimintakatsauksen, jonka jälkeen osallistujilla
on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Esitysmateriaali julkaistaan ennen kokouksen
alkua Altian verkkosivuilla osoitteessa
https://altiagroup.com/fi/sijoittajat (https://altiagroup.com/fi/sijoittajat.).

Puhelinkokoukseen osallistujia pyydetään rekisteröitymään muutamaa minuuttia
ennen kokouksen alkamista seuraavissa numeroissa:

Suomi: 09 7479 0360

Ruotsi: +46 (0)8 5033 6573

Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9104

Puhelinkokouksen vahvistusnumero: 310062

Puhelinkokousta voi seurata myös verkossa osoitteessa
https://altia.videosync.fi/2018-05-04-q1-teleconference

Webcast-esityksen tallenne on saatavissa kokouksen jälkeen Altian sivustolla:
https://altiagroup.com/fi/sijoittajat (https://altiagroup.com/fi/sijoittajat.)

Huomautus:

Tämä tiedote on tiivistelmä Altia Oyj:n liiketoimintakatsauksesta
tammi–maaliskuulta 2018. Liiketoimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän
tiedotteen liitteenä ja lisäksi saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa
https://altiagroup.com/fi/sijoittajat (https://altiagroup.com/fi/sijoittajat.).

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.altiagroup.com
Tua Stenius-Örnhjelm
Investor Relations Manager
+358 40 748 8864
tua.stenius-ornhjelm@altiagroup.com
Altia on johtava pohjoismainen alkoholijuomayhtiö, joka toimii Pohjoismaissa,
Virossa ja Latviassa viinien ja väkevien alkoholijuomien markkinoilla. Altia
valmistaa, maahantuo, markkinoi, myy ja jakelee sekä omia että päämiesten
tuotteita. Pohjoismaiden ja Baltian lisäksi Yhtiöllä on tuotantoa Ranskan
Cognacissa. Yhtiö vie alkoholijuomia noin 30 maahan pääasiassa Euroopassa,
Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Altian omia avainbrändejä ovat muun muassa
Koskenkorva, Chill Out, Blossa, Larsen, O.P. Anderson, Renault, Xanté ja
Valhalla. Altian liikevaihto oli 359,0 miljoonaa euroa vuonna 2017, ja Yhtiö
työllistää noin 700 ammattilaista. Altia haluaa edistää modernia, vastuullista
pohjoismaista juomakulttuuria. www.altiagroup.fi.


05048587.pdf