Published: 2018-03-07 20:36:16 CET

N1 hf: Innherjaupplýsingar

N1 hf: Vegna kaupa N1 hf. á Festi hf.

Stjórn hefur ákveðið að ganga til sáttaviðræðna við Samkeppniseftirlitið

Þann 3. október 2017 var skrifað undir kaupsamning vegna kaupa N1 hf. á öllu hlutafé í Festi hf. Kaupsamningurinn byggir á viljayfirlýsingu sem N1 hf. og SF V slhf. skrifuðu undir þann 9. júní síðastliðinn um helstu skilmála viðskiptanna og niðurstöðu áreiðanleikakönnunar á Festi hf.

Viðskiptin eru meðal annars háð skilyrðum um samþykki Samkeppniseftirlitsins. Þann 31. október 2017 skilaði félagið inn samrunaskrá til Samkeppniseftirlitsins sem hefur nú samkeppnisleg áhrif samrunans til rannsóknar.

Laugardaginn 24. febrúar 2018 kl. 19:31 barst N1 andmælaskjal frá Samkeppniseftirlitinu, sem liður í málsmeðferð þess á samrunanum. Skjalið felur í sér frummat Samkeppniseftirlitsins en felur ekki í sér bindandi stjórnvaldsákvörðun. Í skjalinu er frumniðurstöðu eftirlitsins lýst en hún er sú að samruninn raski samkeppni og verði ekki samþykktur af Samkeppniseftirlitinu án skilyrða.

N1 er ósammála niðurstöðu andmælaskjalsins og mun skila inn athugasemdum við andmælaskjalið við lok tilskilins frests. Hefur stjórn félagsins ákveðið að hefja sáttaviðræður við Samkeppniseftirlitið þegar athugasemdum félagsins hefur verið skilað.

Niðurstöður Samkeppniseftirlitsins eru væntanlegar 16. mars 2018 nema eftirlitið óski eftir viðbótargögnum til rannsóknar en þá væru niðurstöður væntanlegar þann 18. apríl 2018. Gangi viðskiptin eftir er gert ráð fyrir að þeim ljúki í lok 2. ársfjórðungs 2018.