Published: 2018-02-22 08:21:21 CET
Nasdaq Helsinki Ltd
Announcement from the exchange

THE SHARES OF AFARAK GROUP PLC ON THE OBSERVATION SEGMENT

EXCHANGE NOTICE 22 FEBRUARY 2018  SHARES

THE SHARES OF AFARAK GROUP PLC ON THE OBSERVATION SEGMENT

The Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) has, by a decision issued on 21 February 2018, obliged Danko Koncar to launch a takeover bid for Afarak Group Plc shares and imposed a running conditional fine to enforce the obligations stated in the decision. In accordance with the Securities Markets Act, the bid consideration in the mandatory bid should be at least 2.50 euro per share.

Nasdaq Helsinki has transferred the shares of Afarak Group Plc to the Observation segment on 31 January, 2018 on the grounds of the Rules of the Exchange (rule 2.2.8.2 (iv)). The grounds (2.2.8.2 (iv)) for transferring the shares of Afarak Group Plc to the Observation segment in still valid.

The purpose of the observation segment is to alert the market to special facts and circumstances or actions pertaining to the subject issuer or security. The observation segment is a subset of the Official List.


Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260

 

************************************************

 

TIEDOTE  22.2.2018  OSAKKEET

AFARAK GROUP OYJ:N OSAKKEET TARKKAILULISTALLA

Finanssivalvonta on 21.2.2018 antamallaan päätöksellä velvoittanut Danko Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarak Group Oyj:n osakkeista ja asettanut päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevan uhkasakon. Tarjousvastikkeen pakollisessa ostotarjouksessa tulisi arvopaperimarkkinalain mukaan olla vähintään 2,50 euroa osakkeelta.    

Nasdaq Helsinki on 31.1.2018 siirtänyt Afarak Group Oyj:n osakkeet Pörssin sääntöjen kohdan 2.2.8.2 (iv) perusteella tarkkailulistalle. Tarkkailulistalle siirtämisen peruste (2.2.8.2 (iv)) on edelleen voimassa.

Tarkkailulistalle siirtämisen tarkoituksena on ilmoittaa markkinoille kyseistä liikkeeseenlaskijaa tai arvopaperia koskevasta seikasta tai toimenpiteestä. Tarkkailulista on pörssilistan osa.


Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260