Offentliggjort: 2018-02-19 10:00:00 CET
Selskabsmeddelelse nr. 19, 2018 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for fastforrentede konverterbare særligt dækkede
realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende ISIN-kode:

Annuitetsobligationer med fast rente, konverterbare

+-----------+------+------------+-------------+----------+----------+------+
|ISIN-kode |Nom. |Navn    |Åbningsdato |Lukkedato |Udløbsdato|Valuta|
|      |rente/|      |       |     |     |   |
|      |udløb |      |       |     |     |   |
+-----------+------+------------+-------------+----------+----------+------+
|DK000204099|2,5% |2,5NDASDRO50|   20/02-2018|31/08-2020|01/10-2050|DKK  |
|-7     |2050 |      |       |     |     |   |
+-----------+------+------------+-------------+----------+----------+------+

Vi henviser i øvrigt til de endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab


Endelige vilkår SDRO fastforrentede konverterbare-NYT UDKAST.pdf