Published: 2018-02-14 17:08:33 CET
Icelandair Group hf.
Boðun hluthafafundar

Aðalfundur 8.mars 2018

ICELANDAIR GROUP HF. – AÐALFUNDUR 8. MARS 2018

Haldinn á Hilton Reykjavík Nordica kl. 16:00

Dagskrá

1.      Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemi þess síðastliðið starfsár

2.      Staðfesting ársreiknings og tekin ákvörðun um hvernig fara skuli með hagnað eða tap félagsins á  reikningsárinu

3.      Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna

4.      Tillögur félagsstjórnar um starfskjarastefnu

5.      Kosning stjórnar félagsins

6.      Kosning endurskoðanda

7.      Tillögur um breytingar á samþykktum

8.      Heimild til að kaupa eigin hlutabréf

9.      Önnur mál löglega fram borin

 

Tillögur                                 

a)      Ársreikningur (liður 2)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að ársreikningur fyrir árið 2017 verði samþykktur.

b)      Arður (liður 2)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að greiddur verði arður til hluthafa að fjárhæð 750 m.kr., eða 0,15 kr. á hvern hlut. Arðsréttindadagur verði 12. mars 2018 þannig að hluthafar tilgreindir í hlutaskrá félagsins í lok arðsréttindadags eiga tilkall til arðs vegna rekstrarársins 2017. Arðleysisdagur, það er sá dagur sem viðskipti hefjast með bréf félagsins án réttar til arðs vegna reikningsársins 2017, verði 9. mars 2018, næsta viðskiptadag eftir aðalfund. Útborgunardagur verði 9. apríl 2018.

c)      Þóknun til stjórnarmanna ( liður 3)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að stjórnar- og nefndarlaun verði sem hér segir: Stjórnarmenn fái 330.000 krónur á mánuði, formaður fái 660.000 krónur á mánuði, varaformaður fái 495.000 krónur á mánuði, nefndarmenn í undirnefndum fái 120.000 krónur á mánuði, formaður endurskoðunarnefndar fái 275.000 krónur á mánuði og formaður starfskjaranefndar 150.000 krónur á mánuði.

d)      Starfskjarastefna (liður 4)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að meðfylgjandi starfskjarastefna verði samþykkt. Stefnan er óbreytt frá síðasta fundi.

e)      Endurskoðandi (liður 6)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að KPMG hf. verði endurskoðunarfyrirtæki félagsins.

f)       Tillögur um breytingar á samþykktum (liður 7)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að eftirfarandi breytingar, sem taki þegar gildi, verði gerðar á samþykktum félagsins:  

Tölunni „5“ í grein 5.2 samþykktanna verði breytt í töluna „7“. 

Breytingin felur það í sér að þeir sem hyggjast bjóða sig fram til stjórnar skulu skila inn framboði sínu skemmst 7 dögum fyrir hluthafafund í stað 5 daga.

g)      Heimild til kaupa á eigin bréfum (liður 8)

Stjórn Icelandair Group hf. leggur til við aðalfund félagsins að félaginu verði heimilt að kaupa á næstu 18 mánuðum allt að 10% af hlutabréfum félagsins, skv. 55. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög í þeim tilgangi að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun.  Ekki er heimilt að kaupa eigin hluti á hærra verði en nemur verði síðustu óháðu viðskipta eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboði í þeim viðskiptakerfum þar sem viðskipti með hlutina fara fram, hvort sem er hærra. Slík kaup eru þó heimil ef þau eru gerð af viðskiptavaka skv. 116. gr. laga um verðbréfaviðskipti eða á grundvelli 1. tölul. 3. mgr. 115. gr. og 2. mgr. 119. gr. laga um verðbréfaviðskipti og reglugerða sem settar eru á grundvelli 118. og 131. gr. sömu laga.

Sitjandi stjórnarmenn í Icelandair Group að Georg Lúðvíkssyni undanskildum hafa lýst yfir vilja til að gefa kost á sér til endurkjörs.


Starfskjarastefna.pdf