Offentliggjort: 2018-02-01 15:35:15 CET
Sparinvest
Selskabsmeddelelse

OPDATERET: Forventede udbytter 2017 for udvalgte andelsklasser og afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør yderligere forventede udbytter for 2017 for udvalgte andelsklasser/afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest.

Der forventes at blive udbetalt a conto udbytte medio marts 2018.

De opdaterede forventede udbytter for regnskabsåret 2017 fremgår af tabellen nedenfor.

Bemærk, at tallene er foreløbige og ureviderede. De endelige udbytter for 2017 skal godkendes på foreningens ordinære generalforsamling den 17. april 2018.

Udbyttebeløbet vil afhænge af, hvilke andelsklasser der er investeret i, og hvor mange investeringsbeviser der haves.

De forventede, optjente udbytter er vist i nedenstående tabel. Tallene er beregnet pr. 31. december 2017 og opgjort i kr. pr. investeringsbevis.

 
Udbytteoversigt pr. 31. december 2017
 
Tabellen opdateres løbende, efterhånden som der bliver beregnet udbytter for yderligere andelsklasser
 
ISIN
 
Afdeling/Andelsklasse
 
Foreløbigt udbytte
i kr. pr. bevis
DK0060623189 Mix Lav Risiko KL A 0,30
DK0060623262 Mix Mellem Risiko KL A 0,00
DK0060623346 Mix Høj Risiko KL  A 0,00
DK0060105203 Korte Obligationer KL A 0,90
DK0060105476 Mellemlange Obligationer KL A 2,10
DK0060105393 Lange Obligationer KL A 4,10
DK0010079631 Value Aktier KL A 24,90
DK0010014778 Cumulus Value KL A 6,00
DK0060032571 Value Europa KL A 0,00
DK0010304856 Value Emerging Markets KL A 3,30
DK0016030786 Nye Obligationsmarkeder KL A 17,40
DK0060088607 High Yield Value Bonds Udb. KL A 0,00
DK0060444255 Investment Grade Value Bonds Udb. – All Countries KL A 7,10
DK0010311125 Momentum Aktier KL A 14,00
DK0010068006 Danske Aktier KL A           39,00   
DK0060057487 INDEX Stabile Obligationer KL 1,40
DK0060442556 INDEX OMX C25 KL 8,70
DK0060584936 Value Bonds 2018 Udb. KL A 6,90
DK0060501823 Emerging Markets Value Virksomheds­obligationer KL A 4,00
DK0060031847 INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL 4,50
DK0060300762 INDEX Emerging Markets KL 1,10

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til direktør Niels Solon,
tlf.nr. 36 34 75 00.

 

Med venlig hilsen

Niels Solon

Direktør, ID–Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg