Offentliggjort: 2018-02-06 07:30:00 CET
ALK-Abelló
Årsrapport

ALK offentliggør årsrapport for 2017

København, 2018-02-06 07:30 CET --  

Bestyrelsen i ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 med følgende hovedpunkter[1]

Fjerde kvartal 2017
Resultaterne i fjerde kvartal er på linje med ALKs seneste forventninger, der blev offentliggjort den 4. december 2017.

 • Samlet omsætning steg til DKK 763 mio. Målt i lokale valutaer udgjorde væksten i omsætningen 4 %.
 • Væksten i tabletsalget var 59 %: høj vækst i Europa og første salg af ACARIZAX® i Nordamerika.
 • Salg af SCIT og SLIT-dråbe produkter fra den eksisterende forretning var fortsat svækket på grund af produktionsvanskeligheder.
 • Driftsindtjeningen (EBITDA) blev DKK 61 mio. (96) og endte dermed i den høje ende af det forventede interval.

Se side 81 i den vedhæftede årsrapport for flere detaljer vedrørende Q4.

Hele regnskabsåret
Resultaterne var samlet set som forventet og afspejlede hovedsageligt normaliseringen af det europæiske marked efter konkurrentvanskeligheder, der bidrog til, at ALKs omsætning og driftsindtjening blev rekordhøj i 2016. Indtjeningen blev som forventet påvirket af væsentlige investeringer i vækst, inklusive opbygningen af den nordamerikanske organisation og bestræbelser på at fastholde de vundne markedsandele i Europa samt udrulningen af ACARIZAX® og sikring af ALKs forsyningskæde:

 • ALKs samlede omsætning faldt til DKK 2.910 mio. (3.005); målt i lokale valutaer faldt omsætningen 2 %.
 • Positionen som markedsleder i Europa blev fastholdt, inklusive på det vigtige franske marked, til trods for at konkurrenten vendte tilbage på markedet og genvandt noget af omsætningen samt at ALKs produktionsvanskeligheder resulterede i et betydeligt omsætningstab.
 • Omsætningen i Europa overgik niveauet fra før konkurrentvanskelighederne i 2015 med 18 % organisk.
 • Tabletsalget oversteg DKK 500 mio. for første gang. Salget af ACARIZAX® steg 140 % i Europa; lancering i fire nye markeder i 2017 efterfulgt af USA og Spanien i januar 2018.
 • EBITDA blev DKK 253 mio. (642), sammenlignet med forventningerne på DKK 225-250 mio. 

Forventninger til 2018
Forventningerne til regnskabsåret 2018 er i overensstemmelse med de foreløbige forventninger, der blev offentliggjort den 4. december 2017. ALKs samlede omsætning forventes at blive lavere end i 2017, mens EBITDA og fri pengestrøm vil være påvirket af investeringer i forbindelse med transformationen af ALK som en del af virksomhedens nye væksttrategi.

 • Samlet omsætning forventes at udgøre ca. DKK 2,7 mia. efter en negativ valutaeffekt på DKK 50-75 mio.
 • I Europa forventes høj vækst i tabletsalget at blive modsvaret af produktionsrationaliseringer, produktionsvanskeligheder samt pres på priser og tilskud i visse markeder.
 • Omsætningen i Nordamerika forventes at stige, drevet bl.a. af salget af allergenekstrakter samt ACARIZAX®/ODACTRA™; omsætningen i Internationale markeder forventes ligeledes at stige.
 • EBITDA forventes at blive DKK -50 mio. som følge af investeringer i transformation og vækst.
 • Fri pengestrøm forventes at udgøre ca. DKK -600 mio. som følge af den afdæmpede indtjening, behovet for driftskapital samt CAPEX investeringer. 

Se side 9 i den vedhæftede årsrapport for en detaljeret beskrivelse af forventningerne til regnskabsåret 2018. 

"Vi har igangsat en transformation, der i en forventet periode på tre år skal ændre ALK til en allergivirksomhed med en bredere tilstedeværelse og sætte gang i en ny vækstæra. 2018 vil finansielt være det vanskeligste år i transformationsperioden, med pres på toplinjen og vores samlede finansielle ressourcer grundet de korrigerende handlinger og investeringer, der kræves for at gøre ALK større og mere robust. Fra og med 2019 forventer vi dog tocifrede vækstrater i omsætningen, og vi vil have adskillige upsides. Når det er lykkedes at transformere ALK, vil vi stå stærkt med en virksomhed, der kan levere vedvarende tocifret vækst og på sigt indtjening på brancheniveau," siger ALKs adm. direktør Carsten Hellmann.

 [1] Sammenligningstal for 2016 er vist i parentes / vækst er angivet som vækst i lokale valutaer.

Audio cast
ALK afholder i dag kl. 11.00 (CET) en telefonkonference for investorer og analytikere, hvor ledelsen fremlægger resultater og forventninger samt besvarer spørgsmål.
Mødet audiocastes på http://ir.alk.net, hvor den tilhørende præsentation vil være tilgængelig kort før start. Deltagere i telefonkonferencen bedes ringe ind senest kl. 10.55 (CET). Danske deltagere skal ringe på tlf. 7022 3500, mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) 20 7572 1187 eller +1 646 722 4972. Benyt venligst følgende deltager-pinkode: 31464541#

 

ALK-Abelló A/S
 

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Carsten Hellmann, adm. direktør, tlf. 4574 7576
Investor Relations: Per Plotnikof, tlf. 4574 7527, mobil 2261 2525
Presse: Jeppe Ilkjær, tlf. 7877 4532, mobil 3050 2014

Disse oplysninger er oplysninger, som ALK-Abelló A/S er forpligtet til at offentliggøre i henhold til EU's markedsmisbrugsforordning.


FM_02_18DK_06022018_combined.pdf